Samarbete för att hitta arbetskraft

Report this content

 

Försvarsmakten behöver rekrytera minst 4 000 personer och Polisen minst 1 500 personer varje år under de närmaste åren. För att möta det stora behovet av personal gör nu Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten och Polisen gemensam sak i Norrbotten och Västerbotten.

Samarbetet kommer bland annat att innebära att Arbetsförmedlingen kommer att informera om yrken inom Försvarsmakten och Polisen riktat till ungdomar som är inskrivna som arbetssökande.

– Det här samarbetet är ett utmärkt och konkret exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi kan också hjälpa de två arbetsgivarna att få den arbetskraft de behöver, säger Ulrika Sundqvist, branschstrateg på Arbetsförmedlingen i Norra Norrland.

Berätta om att jobba som polis

En del i samarbetet är olika träffar i Norrbotten och Västerbotten under mars månad. Försvarsmakten och Polisen får möta arbetssökande och berätta om hur det är att jobba som polis eller militär.

– Polisens mål är att vi ska bli fler medarbetare, både poliser och civilanställda, säger Britt Fredriksson, aspirantutbildningsansvarig på Polisen i Region Nord. De här träffarna kan hjälpa oss att hitta de målgrupper vi vill nå, både unga och äldre som är arbetssökande.

– Jag hoppas att alla som är nyfikna på jobbet som polis tar chansen att komma på informationsträffarna, säger Håkan Karlsson, polisområdeschef i Norrbotten. Du får också en möjlighet att träffa yrkesverksamma poliser som kan berätta om sitt jobb.  Vi vill gärna har fler norrbottningar som utbildar sig till poliser.

Försvarsmakten som alternativ

– Vi ser många möjligheter med samarbetet, säger Louise Ekbom Isaksson, rekryteringskoordinator G 1, I 19 i Boden. Vi hoppas att nå fler som annars inte hade sett Försvarsmakten som ett alternativ. Vi behöver exempelvis få in fler kvinnor.

Media välkomna att delta på träffarna

Massmedia är välkomna att delta under träffarna i de två länen, som sker på Arbetsförmedlingen på respektive ort. Här är platser och datum för träffarna:

Ort                                     Datum         Tid

Boden                                   6 mars            13.00

Luleå                                     8 mars            13.00

Skellefteå                             12 mars            13.00

Gällivare                              14 mars            12.30                

Kalix                                     15 mars            13.00

Umeå                                   16 mars            13.00-14.30

Lycksele                               28 mars           13.00 (endast polisen deltar)

För kommentarer och information:

Ulrika Sundqvist, branschstrateg Arbetsförmedlingen, 010-488 74 81
Louise Ekbom Isaksson, rekryteringskoordinator G 1, I 19, 0921-348 499
Britt Fredriksson, aspirantutbildningsansvarig Polisen i Västerbotten, 070-342 69 04
Håkan Karlsson, polisområdeschef i Norrbotten, tel. 010-568 35 10

Presskontakt:   Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43

Prenumerera

Dokument & länkar