Svårt att få tag i arbetskraft i stora delar av Norrbottens län framöver

Report this content

Det är tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal redan i dag. En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att situationen riskerar att förvärras i stora delar av landet fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län, allra mest i Norrbottens län.

Arbetsförmedlingen har tittat på hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft regionalt fram till 2030. Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet.

I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år, allra mest i Norrbottens län, och det är stora skillnader inom länen. Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner, fortsätter landsbygden och små kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder.

– Det här är bekymmersamt, särskilt eftersom det är samma kommuner som får färre invånare i arbetsför ålder och fler äldre. Det innebär att det kommer att finnas stora behov av arbetskraft inom till exempel vård och omsorg, men färre som kan ta de här jobben, säger Timo Mulk-Pesonen, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Övertorneå är den kommun i landet som väntas förlora störst andel invånare i arbetsför ålder, tätt följd av Överkalix. Samma negativa befolkningsutveckling väntar flera Norrlandskommuner, inte minst i Norrbottens län där samtliga kommuner utom Luleå väntas få en minskning av invånare i arbetsför ålder. Även flera kommuner i Dalarnas, Värmlands, Gotlands och Kalmar län uppvisar stora minskningar procentuellt. Storstadsområden och kommuner nära större städer kan tvärtom räkna med en ökning av folk i arbetsför ålder. Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala, är den kommun som får flest nya invånare mellan 16 och 64 år.

Arbetsförmedlingens rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. De visar att det blir totalt 420 000 fler utrikes födda 16–64-åringar fram till 2030, medan inrikes födda endast växer med 30 000 personer. Det är dessutom bara i storstadsregionerna som antalet inrikes födda i arbetsför ålder väntas öka. Utrikes födda mellan 16 och 64 år blir däremot fler i alla kommungrupper, den procentuella ökningen är störst i små kommuner.

– Det här innebär att det är extra viktigt för små kommuner att ta vara på den resurs som utrikesfödda är, annars riskerar de att få mycket svårt med arbetskraftsförsörjningen. Utrikes födda står för nästan hela ökningen av personer i yrkesaktiv ålder, det är där arbetskraftsreserven finns, säger Timo Mulk-Pesonen.

Befolkningsutvecklingen 16–64 år i Norrbottens län mellan 2018 och 2030

Kommun Befolkningsutveckling i antal Befolkningsutveckling i procent
Arjeplog -258 -16,1%
Arvidsjaur -254 -6,9%
Boden -1 166 -7,0%
Gällivare -1 232 -11,7%
Haparanda -684 -12,8%
Jokkmokk -268 -9,1%
Kalix -1 126 -12,4%
Kiruna -1 144 -8,0%
Luleå 531 1,1%
Pajala -478 -15,7%
Piteå -695 -2,8%
Älvsbyn -309 -6,6%
Överkalix -375 -20,9%
Övertorneå -520 -21,9%
Norrrbottens län -7 978 -5,3%
Riket 453 058 7,2%

Fakta:

I dessa län ökar befolkningen 16-64 år till 2030

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten, Dalarna

I dessa län minskar befolkningen 16-64 år till 2030

Kalmar, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten

Rapporten och listor över den arbetsföra befolkningen i alla kommuner och län fram till 2030 finns på: www.arbetsformedlingen.se/pressrum

För kommentarer: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed