Arbetsgivarna ser ljusare på framtiden

Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare ut. Andelen företag som förväntar sig en ökad efterfrågan det kommande året är betydligt större än för ett halvår sedan. Det dröjer dock innan detta märks i lägre arbetslöshet. Först i slutet av nästa år bedöms arbetslösheten bli lägre än idag.

– Svackan blev inte riktigt lika djup som vi befarade i höstas. Företagen ser nu att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka under det kommande året, säger Annika Lyttbacka, chef på Arbetsförmedlingen i Örebro.

Sysselsättningen ökar till slutet av 2014 men i långsam takt
Återhämtningen inom industrin är trög och det finns en stor outnyttjad produktions-kapacitet hos många företag. En försiktig bedömning är att sysselsättningen ökar med ca 700 personer under 2013 och ytterligare 900 personer under 2014. En snabbare konjunkturförbättring kan ge högre tillväxt.

Arbetslösheten lägre till år 2014
Arbetslösheten i Örebro län ligger våren 2013 ungefär 0,9 procentenheter över riksgenomsnittet. På ett år har drygt 17 000 personer anmält sig som arbetssökande vid någon av länets arbetsförmedlingar men samtidigt har utflödet till arbete varit nästan lika stort.

Under 2013 väntas dock arbetslösheten att öka. Arbetsförmedlingens prognos är att arbetslösheten ökar med ca 400 personer till fjärde kvartalet 2013. En reell förbättring av arbetslösheten väntas först under andra halvan av 2014. Till och med fjärde kvartalet 2014 väntas arbetslösheten minska med ca 500 personer jämfört med samma period 2013.

Antalet lediga jobb väntas öka
Antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen i Örebro län ökade under början av 2013 jämfört med samma period förra året. En succesiv förbättring av ekonomin och arbetsmarknaden innebär att vi kan förvänta oss ett fortsatt starkt inflöde av nya platser till Arbetsförmedlingen i Örebro län under prognosperioden.

Prognosen i sin helhet finns tillgänglig i bifogad bilaga.

För kommentarer:
Annika Lyttbacka, arbetsförmedlingschef, 010-486 68 60

För information:
Andreas Mångs, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 31 94

Presskontakt:
Peter Nilsson, press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se