Arbetslösheten minskar, främst bland kvinnorna

Arbetslösheten i länet fortsätter minska och kvinnorna står för den största förbättringen. Ungdomsarbetslösheten har minskat med 3,4 procentenheter jämfört med förra året. Länets största förbättring av arbetslösheten finns i Hällefors kommun.

Arbetslösheten i Örebro län var i augusti 8,4 procent av arbetskraften. Det kan jämföras med 9,3 procent för ett år sedan. 11 552 personer var arbetslösa. Det är 1 361 personer färre och en minskning med 10,5 procent på ett år. I hela landet i genomsnitt var andelen arbetslösa 7,8 procent av arbetskraften.

Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna. Bland männen är arbetslösheten 9 procent och bland kvinnorna 7,8 procent. Det är dessutom bland kvinnorna den största förbättringen skett. I augusti var 908 färre kvinnor och 453 färre män i länet arbetslösa jämfört med för ett år sedan.

— Traditionellt mansdominerade branscher har gått lite sämre under en tid. Inom till exempel vård och utbildning, där många kvinnor jobbar, märks generationsväxlingen tydligare, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju.

Lägre ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Örebro län var i augusti 17 procent av arbetskraften 18 – 24 år. Det är en minskning från 20,4 procent för ett år sedan. Antalet arbetslösa ungdomar är 2 961 personer. Det är 573 färre än för ett år sedan och en minskning med drygt 16 procent.

Arbetslösheten minskar mest i Hällefors

Hällefors kommun hade länets största förbättring med en arbetslöshet som minskat från 11,5 för ett år sedan till 9,5. Det är också Hällefors kommun som står för länets största förbättring av ungdomsarbetslösheten med en minskning från 24,3 procent för ett år sedan till 18,2 procent. Det är 75 färre arbetslösa i Hällefors kommun jämfört med förra året. Bland ungdomarna är det 40 färre som är arbetslösa.

— Det goda resultatet i Hällefors kommun har flera orsaker. Vi har väl inarbetade kontakter med arbetsgivarna och bra kunskaper om deras behov. Detta kombinerat med den nya uppföljningen via aktivitetsrapportering gör att våra möten med de arbetssökande blir effektivare, mer framåtsyftande och leder till träffsäkrare matchning, säger sektionschef Louice Jakobsson.

— En annan bidragande orsak till den lägre arbetslösheten är att Hällefors kommun, som är den största arbetsgivaren, nu genomgår en generationsväxling. De har framför allt anställt ungdomar inom äldrevården på timanställning, berättar sektionschef Tina Hynne.

Kort om augusti 2014, Örebro län

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

1 444 personer fick arbete (1 611)
1 380 lediga jobb anmäldes (1 147)
11 552 personer var inskrivna som arbetslösa (12 913)
2 961 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (3 534)
1 416 anmälde sig som arbetslösa (1 576)
24 varslades om uppsägning (226)

Andelen arbetslösa i relation till arbetskraften:

8,4 procent var arbetslösa (9,3)
17,0 procent ungdomar var arbetslösa (20,4)

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för september publiceras 10 oktober klockan 8.

För kommentarer:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef Örebro , 010-486 40 04
Louice Jakobsson, sektionschef Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, 010-487 61 43
Tina Hynne,  sektionschef Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, 010-486 45 44

För information:
Fredrik Mörtberg, utredare, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro