Fler jobb att söka inom många yrken

Den förbättrade arbetsmarknaden i Örebro län innebär att det blir fler jobb att söka. Jobben kommer att finnas inom olika områden men det största tillskottet väntas inom den privata tjänstesektorn. En tendens är att de enklare jobben blir färre samtidigt som jobben med krav på högre utbildning ökar.

Det sker en förbättring i omvärlden och detta påverkar arbetsmarknaden i Örebro län positivt. De företag som exporterar mycket är beroende av hur läget utvecklas i framför allt Europa. Med ett bättre läge här kommer exporten öka, vilket leder till en bättre arbetsmarknad.

– De nya jobben kommer att uppstå inom många olika yrkesområden med det största antalet inom den privata tjänstesektorn. Inom industrin väntas däremot antalet jobb fortsätta att minska, säger Fredrik Mörtberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Vidareutbildning ökar chanserna till jobb
De enklare jobben blir färre samtidigt som jobben med krav på högre utbildning ökar. Arbetsgivarna ställer allt oftare krav på en avslutad gymnasieutbildning för att man vara aktuell för jobbet. Ofta efterfrågar de både utbildning och några års erfarenhet inom området. Bland jobben där det inte krävs någon särskild utbildning är konkurrensen ofta väldigt hög.

Foldern Jobbmöjligheter i Örebro län
Från och med idag finns foldern Jobbmöjligheter i Örebro län 2014-2015 tillgänglig på alla arbetsförmedlingar i länet och på arbetsformedlingen.se. Jobbmöjligheter ger en översiktlig bild av hur tillgången på jobb ser ut för ett flertal olika yrken i länet den närmaste tiden. Vill man sedan fördjupa sig kan man gå vidare till tjänsterna Yrkeskompassen och Yrken A-Ö på vår webbplats.

Yrken med goda jobbmöjligheter i Örebro län 2014-2015

Grovplåtslagare
Installationselektriker
Lastbilsmekaniker
Maskinoperatörer Styr- och reglertekniker
Tunnplåtslagare
Biomedicinska analytiker
Civilingenjörer, bygg/anläggning
Civilingenjörer, maskin
Elingenjörer och eltekniker
IT-arkitekter
Maskiningenjörer Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Mjukvaru- och systemutvecklare
Testare och testledare
Målare
VVS-montörer
Bagare/konditorer
Bartenders
Frisörer
Kockar
Telefonförsäljare
Lastbilsförare
Lokförare
Barnmorskor
Läkare
Psykologer
Receptarier
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Förskollärare
Gymnasielärare i matematik
Gymnasielärare i språk
Gymnasielärare i yrkesämnen
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Specialpedagoger

Yrken med mindre goda jobbmöjligheter i Örebro län 2014-2015

Maskinoperatörer, kemisk industri
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri
Maskinoperatörer, trävaruindustri
Processoperatörer, stål- och metallverk
Svetsare
Vaktmästare
Logistiker
Träarbetare/snickare
Anläggningsarbetare
Grovarbetare, bygg/anläggning
Plattsättare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Receptionister
Servitörer
Godshanterare och expressbud
Lagerarbetare
Taxiförare
Truckförare
Tågvärdar
Elevassistenter
Fritidsledare
Personliga assistenter
Vårdbiträden
Maskinförare, lantbruk
Parkarbetare
Skogsarbetare
Trädgårdsarbetare
Ekonomiassistenter
Löne- och personalassistenter
Personaltjänstemän
Revisorer

Foldern Jobbmöjligheter i Örebro län

För kommentarer:
Sari Harju, arbetsförmedlingschef , 010-486 40 04

För information:
Fredrik Mörtberg, utredare, 010-488 40 39

Presskontakt:
Peter Nilsson, press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Örebro

Prenumerera