Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen förskönar naturen

Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen i Östergötland och Sörmland driver sedan början av året samarbetsprojekt för långtidsarbetslösa.

Medier välkomnas att besöka ett arbetslag som just nu håller på att rusta upp Östgötaleden, samtidigt sker dokumentation av så kallade provytor med hjälp av högprestanda GPS på kolfiberstativ som ett led i att beräkna skogsvolymen i området (bildmässigt).

Projektets styrgrupp för verksamheten i Östergötland och Sörmland kommer att finnas på plats för kommentarer, bland andra Mats Karlsson från Arbetsförmedlingen och Niklas Nyström från Skogsstyrelsen.

Fika är utlovat.

Anmäl deltagande till Arbbetsförmedlinges kontaktperson Erik Höjer, se nedan.

Kontaktperson gällande verksamheten på plats: Karl Björklund, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Östergötlands distrikt: 013-32 97 49, sms 0737-195472

Press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen: Erik Höjer, 010-488 38 11, erik.hojer@arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar