Arbetsgivare riskerar att missa arbetslösas kompetens

De närmaste tio åren beräknas 12 600 personer  gå i pension i Norrköping.  Redan i dag är det brist på bland annat byggnadsplåtslagare, förskollärare och grundskollärare.

Arbetsförmedlingen vill lyfta fram den kompetens som finns bland dem som är arbetslösa.

I Norrköping är omkring 8 200 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar, visar ny statistik som Arbetsförmedlingen tagit fram.

Bara i år ska närmare 1 350 personer gå i pension i Norrköpings kommun. Det är nästan i fas med antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden i kommunen, närmare 1 500 stycken. Fram till 2025 i Norrköping talar allt för att det kommer att finnas en jämn och hög efterfrågan på arbetskraft inom många yrken.

Den generationsväxling som pågår ökar trycket på arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Det kan ge en skjuts åt arbetssökande som i dag har svårt att hitta ett jobb. Men då gäller det att arbetsgivarna tar chansen att även anställa dem som har kompetens, men kanske saknar erfarenhet eller har någon form av hinder som gör att de har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Det kan handla om nyanlända, ungdomar, långtidsarbetslösa eller funktionsnedsatta.

         Det finns en stor kompetens som många arbetsgivare missar i den här gruppen. Vi vill öppna deras ögon. Det handlar om att hitta kompetensen där man kanske inte annars letar, säger sektionschef Linda Strand, ansvarig för kampanjdagen.

De närmaste åren väntas stora pensionsavgångar inom framför allt jord- och skogsbruk, myndigheter, forskning, utbildning, fastigheter, bank och kommunikation i Norrköpings kommun. Inom dessa sektorer har Norrköping större åldersavgångar än i riket. Närmare fyra av tio av de sysselsatta inom till exempel jord- och skogsbruket går i pension fram till år 2025.  

Redan nu har Norrköping stor brist på arbetskraft i flera yrken som vvs-montörer, barnmorskor, larmtekniker, maskiningenjörer, arkitekter, gymnasielärare i yrkesämnen och tandhygienister.

Arbetsförmedlingen kan erbjuda stöd till arbetsgivare som anställer till exempel långtidsarbetslösa eller personer med nedsatt arbetsförmåga. Regeringen har därför gett arbetsförmedlingen i uppdrag att informera arbetsgivare om lönesubventionerade anställningar.

-          Många arbetsgivare känner inte till all den hjälp vi kan ge vid rekryteringar. Vi erbjuder bland annat kontaktpersoner som hjälper arbetsgivare att hitta rätt personer för dem. Där kan anställningsstöden bli en brygga till rätt kompetens, säger Linda Strand.

Fakta

Hela listan
Här finns jobben i- bristyrken i Norrköping:

Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Läkare
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Distriktssköterskor
Tandläkare
Barnsjuksköterskor
Tandhygienister
Röntgensjuksköterskor
Förskollärare
Röntgensjuksköterskor
Studie- och yrkesvägledare
Geriatriksjuksköterskor
Gymnasielärare i yrkesämnen
Operationssjuksköterskor
Barnmorskor
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Specialpedagoger
Fritidspedagoger
Logopeder
Universitets- och högskolelärare
VVS-montörer
Byggnadsplåtslagare
Arkitekter
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Biomedicinska analytiker
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Larmtekniker
Maskiningenjörer och maskintekniker
VVS-ingenjörer
Undersköterskor
Civilingenjörer, maskin

Prenumerera

Dokument & länkar