Arbetslösheten fortsatt hög

19 900 östgötar var arbetslösa i slutet av maj i år. Det är 250 fler än i maj 2012.

Det saknas inte positiva inslag på den östgötska arbetsmarknaden under maj trots att det bara är sex län som har högre snittsiffror än Östergötland vad det gäller arbetslösheten.

  • De första fem månaderna har det kommit in 15 700 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet vilket är 640 fler än motsvarande period förra året.
  • Under maj varslades 165 personer om uppsägning vilket är 55 färre än förra året i maj.
  • Antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen i länet under maj var 1 030 personer vilket är 50 färre än maj förra året.
  • Ungdomsarbetslösheten sjönk i maj med 100 ungdomar jämfört med maj förra året. Totalt var det 4 730 arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 år i länet i slutet av maj.
  • Jämfört med april i år är det 660 färre personer som är arbetslösa i länet vilket normalt då det under vårmånaderna tillsätts säsongsjobb och sommarvikarier.

De positiva signalerna från arbetsmarknaden påverkar inte det faktum att skillnaderna i länet är stora. Arbetslösheten är hög i östra länsdelen medan centralare delar och västra länsdelen har en betydligt lugnare situation på arbetsmarknaden.

I Norrköping och Motala är arbetslösheten högst med 12,3 respektive 11 procent arbetslöshet. Länssnittet ligger på 9,5 procent medan rikssiffran är 8,1 procent. Den totala arbetslösheten i slutet av maj var 19 900 fördelade på 8 520 öppet arbetslösa och 11 380 i program med aktivitetsstöd. Jämfört med maj förra året innebär detta att att antalet öppet arbetslösa sjunkit med 120 personer medan antalet i program stigit med 370 personer.

Även vad det gäller ungdomsarbetslösheten är siffrorna höga i några kommuner, högst med 27,4 procent i Motala följt av Norrköping med 22,7 procent. Länssnittet ligger på 19,5 procent mot 15,5 procent i riket som helhet.

Juni månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 10 juli, pressmeddelandet görs endast på riksnivå. All statistik kommer att finnas tillgänglig på Arbetsförmedlingens webbplats.

Juli månads arbetsmarknadsstatistik publiceras fredag 9 augusti 2013.

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

Kontaktpersoner:

Utredare: Annelie Almérus, 010-487 67 05

Arbetsförmedlingen Norrköping: Madeleine Peyron, 010-487 49 34

Arbetsförmedlingen Motala/Mjölby/Boxholm/Ödeshög: Birgitta Tegidius, 010-487 02 35

Arbetsförmedlingen Linköping: Peter Holmsten, 010-486 44 28

Arbetsförmedlingen Finspång/Söderköping/Valdemarsvik: Gabriella Gylling, 010-487 02 10 

Prenumerera

Dokument & länkar