Fortsatt minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten i Östergötland har minskat i alla länets kommuner utom i Valdemarsvik och Ydre, där den ökat något det senaste året. I Vadstena är arbetslösheten oförändrad jämfört med juli förra året. Trots en stark konjunktur har vissa grupper dock fortfarande svårt att få jobb.

Arbetslösheten i länet är nu 8,4 procent, vilket kan jämföras med riket som helhet där 7,3 procent av arbetskraften var arbetslös i juli. Det senaste året har arbetslösheten i Östergötland minskat med 0,4 procentenheter. Det är en något större minskning än rikets 0,3 procentenheter. Högst arbetslöshet har Norrköping med 12,0 procent och Motala med 10,2 procent. Lägst ligger Ydre med 3,5 procent och Söderköping med 4,3 procent.

Även om efterfrågan på arbetskraft är stark i länet så har fortfarande en del grupper det tufft på arbetsmarknaden. Det är personer som saknar gymnasieutbildning, personer som har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, personer som är över 55 år och personer som är födda utanför Europa.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter nedåt
Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att sjunka. I juli var 3 258 ungdomar, inskrivna som arbetslösa i länet, vilket är en minskning med 863 personer jämfört med juli förra året. Det innebär att ungdomsarbetslösheten i länet nu är 13,5 procent av arbetskraften.

Få varslades om uppsägning
Under juli varslades 27 personer om uppsägning i Östergötlands län, vilket kan jämföras med juli förra året då 250 personer berördes av varsel i länet.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om juli månad 2016, Östergötlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli månad 2015)

  •  8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8%)*
  •  13,5 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,4%)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa (16-64 år) uppgick till 17 860 (18 745)
  •  1 323 personer fick arbete (1 367)
  •  963 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 151)
  •  2 686 nya lediga platser anmäldes (2 846)
  •  27 personer varslades om uppsägning (250)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För mer information: 
Jens Lotterberg, analytiker, 010-486 66 68

För kommentarer:
Carina Dagbro, sektionschef   Norrköping, 010-488 78 90
Karin Sköld, sektionschef Linköping/Åtvidaberg/Kisa, 010-486 95 88
Ulrika Stålknapp, arbetsförmedlingschef Motala/Mjölby, 010-486 00 10                       

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig,     010-487 66 23

       

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.