Måste vi stänga Sverige eller kan någon annan ta över?Frukostseminarier i Motala och Mjölby

Arbetsförmedlingen i Motala och projektet Framtidsvägar arrangerar frukostseminarium i Motala den 10 november och i Mjölby den 11 november på temat generationsväxling och framtidens arbetsliv.

Huvudtalare är Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future. Enligt en ny studie från Kairos Future är beredskapen låg i svenskt arbetsliv när det gäller att möta den stora generationsväxlingen. Endast en procent av personalcheferna anser att deras organisationer är tillräckligt bra på generationsväxling.

Tid och plats i Motala: 10 november, kl 7.30-10.00. Motala Convention center (Folkets Hus ).

Tid och plats i Mjölby: 11 november, kl 7.30-10.00. Kvarnparken i Mjölby.

Program:

7.30-8.00 Frukost serveras.

8.00-8.10. Arbetsförmedlingschef Birgitta Tegidius inleder.

8.10-8.30 Kenneth Johansson berättar om projektet Framtidsvägar.

8.30-9.45 Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future, föreläser om framtidens arbetsliv.

9.45-10.00 Avslutande diskussion.

Medierna är välkomna till valfritt frukostseminarium.

Framtidsvägar i västra Östergötland är ett ESF-projekt för effektiv kompetensförsörjning. Det vänder sig till företagare som står inför rekryteringsbehov de närmaste tre åren.

För mer information:

Kenneth Johansson, projektledare Framtidsvägar,010-486 50 23

Birgitta Tegidius, arbetsförmedlingschef Motala,010-487 02 35

Presskontakt: Anneli Hedlund, informatör,010-487 66 23

 

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
informatör
Arbetsförmedlingen | Informationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera