145 utrikesfödda akademiker i Skåne har fått arbete genom Nationell Matchning

Syftet med ESF-projektet Nationell Matchning* är att fler utrikesfödda akademiker ska få arbete inom sina yrkesområden. När delprojektet i Malmö/Skåne avslutas i september har 40 procent av de 377 deltagarna från Malmö, Lund och Kristianstad fått arbete inom sitt yrkesområde.

– Vi har jobbat mycket med fysiska möten eftersom vi sett att de ofta ger resultat, säger Suzana Dimitrescu, delprojektledare Nationell matchning, Arbetsförmedlingen i Skåne/Malmö.

– I en traditionell rekryteringsprocess missar många arbetsgivare tyvärr dessa välutbildade personer och därmed värdefull kompetens, konstaterar hon.

Mötena har gett resultat och 75 procent har varit på anställningsintervju.

Yrkeskompetensbedömning (YKB) är en metod för att göra kompetensen synlig och därmed snabbare ta tillvara den som 43 procent av projektdeltagarna deltagit i. Under 3 veckor testar en arbetssökande sina yrkeskunskaper på en arbetsplats, och får därmed en inblick i det svenska arbetslivet och en aktuell referens. Arbetsgivaren ger därefter ett omdöme, vilket är ett bra verktyg i den fortsatta matchningen mot arbete. Det finns inget löfte om anställning kopplat till YKB, men i flera fall har arbetssökande efter en tid fått jobb hos den arbetsgivaren.

Fakta:*ESF-projektet Nationell Matchning matchar den kompetens som finns hos utländska akademiker med de behov som finns på arbetsmarknaden.
Det är ett metodutvecklingsprojekt med matchningsteam i Stockholm, Göteborg och Malmö. I projektet samverkar Arbetsförmedlingen med Södertälje kommun, Malmö och Göteborg Stad samt Kungliga Tekniska Högskolan. Hela projektet pågår mellan 1 november 2011 och 31 december 2014
. www.arbetsformedlingen.se/nm

För kommentarer: Suzana Dimitrescu,   Delprojektledare Nationell matchning, Arbetsförmedlingen, 010-486 22 15
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar