Arbetslösheten ökar, men minskar 50:e månaden i rad för ungdomar

Skånes arbetskraft växer och fler söker arbete. Det är en anledning till att arbetslösheten även i september ökade jämfört med året innan. Mest ökade arbetslösheten för kvinnor, vilket bland annat beror på att fler kvinnor deltar i etableringen. Fortsatt positiv utveckling för ungdomsarbetslösheten och september var 50:e månaden i rad med lägre arbetslöshet än året innan. Även i september anmäldes många lediga jobb och varseltalen var låga.

– Utvecklingen på Skånes arbetsmarknad visar att utbildning är ingången till arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar mest bland gruppen som varit utan arbete i mer än två år, vilket ofta beror på att man saknar den kompetens som dagens arbetsmarknad behöver, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen Skåne.

– Industrin är exempel på en bransch som delvis kräver ny kompetens, men där betydligt fler personer behöver utbilda sig till industriyrken, inte minst kvinnor. Industrinatten den här veckan i Malmö och Lund är en viktig satsning för att locka ungdomar att satsa på branschen, men även andra kan hitta en framtid här menar Sofie Carlsson.

Arbetslösheten ökar när arbetskraften fortsätter växa  

I slutet av september var 61 300 arbetslösa, vilket motsvarar 9,9 procent av arbetskraften. Det är 2 400 fler jämfört med för ett år sedan. Lägst arbetslöshet hade åter Lomma (3,3 procent av arbetskraften) och högst hade Malmö (14,7 procent) samt Östra Göinge (14,6 procent). I september deltog 8 000 arbetslösa personer i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, vilket är 1 900 fler än för ett år sedan.

Skånes ungdomsarbetslöshet minskade för 50:e månaden i rad

I september var 9 400 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa, vilket motsvarar 14,4 procent av arbetskraften, en minskning med 400 personer (-4,2 procent). Lägst ungdomsarbetslöshet hade Vellinge (4,9 procent) och Lomma (6,4 procent). Högst hade Östra Göinge (26,1) och Malmö (19,2 procent).

Många lediga platser – vård/omsorg och utbildning dominerar

11 000 lediga platser anmäldes i september vilket är 500 färre (-4,7 procent) än i september 2016. Flest nyanmälda platser i Skåne finns inom branschgrupperna Finansiell verksamhet och företagstjänster, Vård- och omsorg samt Utbildning som sammantaget svarar för nära 8 av 10 av de anmälda jobben.

Kort om arbetsmarknaden för Skåne län september 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016

  • 9,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,7 %) *, sammanlagt 61 300 personer (58 900), varav 8 000 inom etablering (6 100).
  • 14,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,3 %) *, sammanlagt 9 400 personer (9 800), varav 1 500 inom etablering (1 000)
  • 32 200 personer var öppet arbetslösa (31 400), varav 4 900 inom etablering (4 100)
  • 29 200 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 500), varav 3 100 inom etablering (2 000)                       
  • 4 000 personer anmälde sig som arbetslösa (4 100), varav 160 inom etablering (230)
  • 5 700 personer fick arbete (5 900), varav 200 inom etablering (110)
  • 450 personer varslades om uppsägning (700)      

                                                                                          

*Andel av den registerbaserade arbetskraften             

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:  
Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne, 010-486 85 92
För information: Josef Lannemyr, analytiker,  010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720
Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se