Arbetssökande inom Kultur och media går mot trenden – färre arbetslösa i mars

Antalet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen Kultur Media minskar fortfarande jämfört med förra året. Detta är tvärt emot trenden för hela gruppen arbetslösa i Sverige där arbetslösheten visar istället ökar. Under mars 2012 minskade antalet personer öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd med nästan 150 personer till under 3 000, vilket var drygt 4 procent färre än 2011.

– Generellt sätt har våra arbetssökande en tuff arbetsmarknad med stor konkurrens, så det är positivt att arbetslösheten har minskat. Minskningen är jämt fördelad över stort sett alla åldersgrupper och geografiskt jämt fördelad över landet men med tyngdpunkt på de större städerna, säger Benny Gustavsson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen Kultur Media.
– Våra arbetssökande söker både inom sina egna yrkesområden och på den övriga arbetsmarknaden. Vi jobbar också aktivt med att hitta nya vägar till arbetsmarknaden och ett exempel är den 24 april på Marketplace Borås där 27 designers får möjlighet att visa upp sina portfolies för internationella uppdragsgivare, avslutar Benny Gustavsson.

Totalt 9 100 personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen Kultur Media, vilket är en minskning med ca 350 personer jämfört med mars 2011.

Antalet nyanmälda lediga platser är något färre än förra året men i stort sett lika många som under förra månaden. 800 personer fick arbete under mars, vilket är en minskning jämfört med både året innan och förra månaden.

Färre arbetslösa bland äldre och personer med funktionsnedsättning

Arbetslösheten minskar också för de inskrivna arbetslösa och i program med aktivitetsstöd som har varit utan arbete längre än 6, 12 respektive 24 månader jämfört med för ett år sedan. De sökande som varit arbetslösa mer än två år har den minsta minskningen och är bara marginellt färre nu jämfört med förra året.

Funktionsnedsatta är en grupp arbetslösa som generellt har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Både för utrikes födda och sökande äldre än 50 år, har arbetslösheten fortsatt att sjunka det senaste året. Dessa tillsammans med funktionsnedsatta utgör vanligtvis en mer utsatt grupp som har en tuffare arbetsmarknad. Arbetslösheten bland funktionsnedsatta är 3,5 procent lägre än för ett år sedan.

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd uppgick vid slutet av mars till 1 110 personer, vilket är en minskning med 85 personer (sju procent) jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Av de sökande i program med aktivitetsstöd omfattas 700 personer av olika typer av insatser i Jobb- och utvecklingsgarantin.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget under mars 2012

  • I mars 2012 var ca 1 900 personer öppet arbetslösa en minskning med 2,7 procent jämfört mars månad år 2011.
  • Antalet personer i program med aktivitetsstöd i mars 2012 har minskat med 7 procent, ifrån 1 194 till 1 110 personer jämfört med mars 2011.
  • Hela gruppen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har minskat med 4,4 procent jämfört med för ett år sedan. Minskningen är jämt fördelad för i stort sett hela gruppen och i hela landet.
  • Antalet funktionsnedsatta arbetssökande har ökat med 3,5 procent jämfört med förra året. Samtidigt som den öppna arbetslösheten i gruppen minskar.
  • Totalt var 9 100 personer inskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen Kultur Media i slutet av mars 2012. Jämför man med mars 2011 då antalet inskrivna var 9 440 motsvarar detta en minskning med drygt 3 procent.
  • Antalet nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen Kultur Media ökade under mars månad 2012 och jämför man de tre första månaderna är ökningen 16 procent (75 personer) jämfört med motsvarande kvartal 2011. Ökningen är jämt fördelad i Sveriges olika regioner.
  • Antalet sökande som fick jobb den senaste månaden minskade med närmare 16 procent jämfört med förra året och färre har fått arbete de tre första månaderna i år i förhållande till samma period 2011.
  • Antalet inskrivna sökande i Jobb- och Utvecklingsgarantin minskade från 743 i mars 2011 till 693 samma månad 2012 en minskning med närmare 7 procent.
  • Sökande med timanställning minskade med ca 10 procent eller 160 personer jämfört med 2011 och uppgick i mars 2012 till drygt 1 450.
  • 365 personer hade nystartsjobb i mars 2012. En minskning med drygt 7 procent jämfört med mars 2011.

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst

Just nu är närmare 3000 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över

26 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingens Kultur Bildbank och anger den som sin referens.

Till Bildbanken

Kultur & nöjesbanken

I Kultur och nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program, samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Till Kultur och Nöjesbanken

Arbetsförmedlingen Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet. Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.

Arbetsförmedlingschefer
Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd: Mona Mårtensson tel.
010-486 60 66 
Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord: Anita Eriksson tel. 010-486 0529

För kommentarer: Benny Gustavsson, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen Kultur Media 010-486 3604
För information: Peter Nofors, utredare  010-486 76 97
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar