"De människor som kommer hit kommer med mycket kraft och vilja”

Hur blir Arbetsförmedlingen en modern myndighet?

Det var rubriken för ett lunchseminarium som Arbetsförmedlingen hade bjudit in till på Malmö centralstation. Målgruppen var journalister och kommunikatörer.

Journalister och kommunikatörer var målgruppen då Arbetsförmedlingen bjöd in till ett lunchseminarium på Malmö centralstation. Foto: Lars Ericsson.

Runt hörnet, både inne på och utanför centralstationen, köade nyanlända flyktingar för att få hjälp hos Migrationsverkets och Röda korsets personal och flyktingkrisen blev en naturlig frågeställning att lyfta fram på seminariet.

- Det är inte orimligt att det i år och nästa år kan det komma uppåt 150-200 000 personer per år som söker asyl. Det motsvarar ett helt nytt Malmö som kräver bostäder, skolor och infrastruktur. För att lyckas måste alla hjälpas åt att mobilisera. Det krävs också att vi har en grundsyn på att de människor som kommer hit gör det med mycket kraft och vilja, konstaterade Mattias Buvari, regiondirektör för Arbetsförmedlingen Region Syd.

En gyllene möjlighet

Han tillade:

- Vi måste se det som nu sker som en gyllene möjlighet. Hanterar vi det rätt, fångar upp den kompetens som finns och tänker nytt är förutsättningarna goda att fixa det här. Gör vi det kommer Sverige och Tyskland att vara två av de länder i Europa som har störst möjlighet att klara välfärden på sikt.

Regiondirektör Mattias Buvari och marknadschef Pia Gustavsson i Skåne berättade om Arbetsförmedlingens komplexa uppdrag. Foto: Lars Ericsson.

Mattias Buvari beskrev också det enorma flöde med arbetssökande och arbetsgivare som Arbetsförmedlingen varje år har kontakt med och utmaningen att stötta alla som behöver fördjupat stöd, en grupp som ökar och där Malmö ligger högre än rikssnittet.

Lomma och Landskrona

Mattias Buvari berättade också om förnyelseresan och hur Arbetsförmedlingen påbörjat sin förvandling när det gäller bland annat ökat fokus på arbetsgivare, ledarskap, värdegrund, digitalisering och översyn av kontorsnätet.

- En viktig fråga för oss är att komma närmare våra kunder och det är bland annat därför vi flyttar ut till Mobile Heights i Lund ett par dagar varje vecka för att möta arbetsgivare. Vi måste också vara medvetna om att lösningarna kan se olika ut i olika regioner och bara här i Skåne är det en enorm skillnad på arbetsmarknaden i Lomma och Landskrona - trots att det bara är två mil emellan.

Pia Gustavsson konstaterade att bristyrkena blir fler och fler och att det är en utmaning att få fler att utbilda sig inom just de yrkena. Foto: Lars Ericsson.

En enorm kompetens hos de nyanlända

Marknadschef Pia Gustavsson berättade om listan på bristyrken, som blir fler och fler varje gång Arbetsförmedlingen presenterar en ny prognos.

- Vi måste kunna vägleda fler att söka sig till bristyrkesutbildningar. Samtidigt sitter vi på en enorm kompetens bland de nyanlända där arbetsgivarna måste kunna se mer till soft skills än kunskaper på papper.

Även hon lyfte fram vikten av att Arbetsförmedlingen finns på nya arenor, där Mobile Heights är ett exempel, och det nyligen ingångna samarbetet med Media Evolution i Malmö ett annat.

Pia Gustavsson fortsatte med att beskriva skillnaderna i Skåne:

- Vi har en tudelad arbetsmarknad mellan öst och väst och där krävs nya lösningar. Våra nyanlända har det tufft, men också de utan gymnasiekompetens – eftersom de hamnar längst bak då arbetsgivarna ska välja. Det är också en utmaning att få skoltrötta ungdomar att våga ta steget mot utbildning. Där krävs samverkan med både kommuner, arbetsgivare och andra parter.

 

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör, 010-488 42 92

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi måste se det som nu sker som en gyllene möjlighet.
Mattias Buvari, regiondirektör Arbetsförmedlingen