En ny lundatradition – It-mässan på Ideon fortsätter locka företag

It-mässan på Ideon i Lund är har blivit en etablerad mötesplats för rekryterande arbetsgivare och intressanta kandidater. Torsdag 22 september möts företag och arbetssökande för nionde gången. 45 arbetsgivare hoppas på intressanta kandidater till cirka 300 lediga tjänster.  Den gemensamma plattformen för företag med rekryteringsbehov och personer med rätt kompetens fortsätter locka företag och många väljer att återkomma. Trots att det ofta är brist på den kompetens som företagen söker, hittar de personal. Arrangörer är Arbetsförmedlingen och Eures i samarbete med Ideon Meeting och Lunds Kommun. 

Företagen söker olika utvecklare inom framförallt mjukvara men även hårdvara, testare, testledare, IT-arkitekter, projektledare med olika kompetenser, tekniker inom drift, IT och support, säljare med teknisk inriktning och olika supporttjänster. Några företag söker även konstruktörer/ingenjörer inom bland annat mekanik.

Bland ”återvändare” finns till exempel Axis, Bosch, Qlik, Elicit, IBM Client Innovation Center medan Presis, Relax gaming och Purple Scout är nya för i år.  

– En av framgångsfaktorerna är formatet på rekryteringsmässan, som Ideon Meeting utformat tillsammans med Arbetsförmedlingen. Genom det öppna formatet i rätt miljö med rätt nätverk, faciliteter och förkortar vi processen mellan arbetssökande och potentiella arbetsgivare. Det lyckade ”receptet” kommer även att användas på Life Science Mässan (ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Science Skills och Crossborder Öresund), som också hålls på Ideonområdet, närmare bestämt på Medicon Village den 18/10, säger Liza Nydén på Ideon Meeting.

Att mässan lockar så många beror också på regionens tätheten när det gäller kompetens och ledande teknikbolag.

– Det stora intresset att delta bekräftar arbetsgivarnas behov av olika it-kompetenser och enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer efterfrågan också att öka framöver, säger Carina Friis, chef Arbetsförmedlingen i Lund.

– Lund brukar rankas högt när det gäller rekrytering av kompetent personal. Den här typen av mötesplatser är ett sätt att fortsätta behålla den positiva trenden. Rätt medarbetare får företag att växa och utvecklas, säger Per Persson, näringslivschef i Lunds kommun.

Alla intresserade som söker arbete inom IT är välkomna på mässan.

Information om företag och kravprofiler finns på www.itmassa.se
(reservation för sena ändringar).

Tid: Torsdagen 22 september klockan 10-13
Plats: Ideon Agora, Ideon Science Park, Scheelevägen 15, Lund

Obs! Klockan 11 finns Liza Nydén, Ideon Meeting och Carina Friis, Arbetsförmedlingen, vid caféet om media har frågor.

Fakta: Arrangörer är Arbetsförmedlingen och Eures i samarbete med Ideon Meeting och Lunds Kommun.

Axis, Altran, Bosch, Capgemini, HiQ, IBM, Qlik  m.fl deltar. Även representanter för olika bolag från Tyskland och Danmark är på plats för att jaga talanger via Eures samt Öresunddirekt.

 

 

För information:
Emma Lindgren, Strateg Företagsrelationer, Arbetsförmedlingen Lund tel: 010-488 05 23
Liza Nydén, verksamhetsansvarig Ideon Meeting 046 -286 86 84 eller  liza.nyden@ideon.se
Annika Henning, Press- och medieansvarig. Lunds kommun, 0729-81 63 65
Presskontakt:  Lena Lithner Soutkari,  Arbetsförmedlingen, 010-486 9720

Prenumerera

Dokument & länkar