Försvarsmakten söker skåneungdomar - informationsträff på Arbetsförmedlingen i Malmö

Nu söker Försvarsmakten fler personer till en förberedande militär utbildning (FMU) på 10 veckor. Runt om i landet anordnas informationsträffar ute på Arbetsförmedlingen och i Malmö har ungdomar i södra Sverige bjudits in den 18 juni. På träffen informeras om vilka möjligheten utbildningen ger och vem som kan söka. Utbildningarna startar i höst på tre orter; Karlskrona, Göteborg och Boden.

Många av Försvarsmaktens uppgifter löses i miljöer utanför EU. Försvarsmakten behöver rekrytera personer som kan bidra med kompetenser inom olika språk och kulturer. Som ett led i detta arbete erbjuder man en förberedande militärutbildning på 10 veckor.

För att söka ska man vara svensk medborgare (dubbelt medborskap godkänns), ha fyllt 18 år, ha kulturell bakgrund utanför EU och vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Utbildningen ger också en bra bild av de civila yrken som finns inom Försvarsmakten.

Mer information på Försvarsmaktens hemsida http://rekrytering.forsvarsmakten.se/sv/borja-har/utbildningar/ovriga-utbildningar/forberedande-militar-utbildning/

Tid: Tisdag 18 juni klockan 10-11

Plats: Arbetsförmedlingen Vård Administration, Lokal.Havet, S Förstadsg 35, Malmö (Triangeln)

För information:Jesper Sonestedt, sektionschef Arbetsförmedlingen Service   Malmö   010-487 36 42
Presskontakt:
Lena Lithner Soutkari, pressansvarig 010-486 9720

Prenumerera

Dokument & länkar