Färre lediga platser

Nästan 1000 färre arbeten anmäldes under mars jämfört med samma månad 2011. Det beror främst på att man förra året anmälde många feriearbeten under mars. Arbetslösheten sjönk under mars men det beror helt på en säsongsmässig effekt.

Antalet personer som fått arbete har minskat och det är 500 fler öppet arbetslösa än i mars 2011. Antalet personer i program har stigit med nästan 200 personer jämfört med mars förra året. I alla länets kommuner utom Strängnäs minskade arbetslösheten under mars. Arbetsmarknaden har dock försämrats sedan samma månad förra året .

Hög ungdomsarbetslöshet

Södermanland har en hög ungdomsarbetslöshet, 22,6 procent jämfört med rikets 17,2 procent.

– Vi arbetar hårt för att hitta lösningar för ungdomarna och vi har ett bra samarbete med många arbetsgivare i länet som bidrar med till exempel praktikplatser och säsongsjobb. En positiv effekt med just säsongsjobb är att det kan vara en bra ingång till arbetslivet för ungdomarna, säger Bodil Ekström, arbetsförmedlingschef i Eskilstuna.

Bifogar faktaunderlag med utförligare information för mars.

Månadsstatistiken för april publiceras 11 maj.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

För kommentarer: Bodil Ekström, arbetsförmedlingschef, 010-486 24 53
För information: Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68
Presskontakt:
Chatarina Åberg Karlsson, press- och informationsansvarig, 010-486 00 20

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

 

Med vänliga hälsningar
Chatarina Åberg Karlsson
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 337, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 6
Telefon 010-486 00 20 | Fax 013-20 28 84
chatarina.aberg-karlsson@arbetsformedlingen.se
arbetsformedlingen.se
facebook.com/arbetsformedlingen

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar