Fortsatt stabilt på arbetsmarknaden

Vi har haft en långsamt positiv utveckling på arbetsmarknaden i mer än ett år men i maj stannar utvecklingen av något. Arbetslösheten fortsätter dock att sjunka och är nu 10,3 procent.

Antalet personer som skriver in sig som arbetssökande har sjunkit stadigt sedan början av 2013 och den trenden fortsätter. I maj var antalet nyinskrivna arbetslösa 690 personer vilket är 50 färre än samma månad förra året.

Antalet lediga platser ökade till 2 100 och 1 500 personer fick arbete under maj.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter sjunka

Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner utom Oxelösund och Nyköping. Den är dock fortfarande högre än riket, 18,9 procent att jämföra med rikets 13,7 procent.

Varsel

I maj varslades 55 personer vilket är 200 färre jämfört med maj förra året.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget i maj.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Nästa månad redovisar arbetsmarknadsstatistik för riket den 9 juli.

Nästa redovisning av arbetsmarknadsstatistik på länsnivå kommer den 8 augusti.

För kommentarer:

Christer Andersson, arbetsförmedlingschef Strängnäs, 010-486 03 87
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Vingåker, 010-486 25 88
Rose-Marie Gullbrand, arbetsförmedlingschef Flen, 010-486 35 58
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef, Nyköping/Oxelösund/Trosa, 010-486 55 29
Claes-Göran Nilsson, arbetsförmedlingschef, Södertälje/Gnesta, 010-486 75 45
Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna, 010-487 09 88

För information: Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68

Presskontakt: Chatarina Åberg Karlsson, press- och informationsansvarig, 010-486 00 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera

Dokument & länkar