Arbetsförmedlingen Södertälje storsatsar på att nå ut till arbetsgivare

Små och medelstora företag har stor betydelse för sysselsättningen i Södertälje och Arbetsförmedlingen har mycket hjälp att erbjuda arbetsgivare när det gäller rekrytering.

– Vi gör det lättare för företagen att hitta rätt sökande att anställa. Vi kan också bidra med en del av lönekostnaderna för vissa grupper. Alla tjänar på det här samarbetet, dels de arbetssökande som får arbete, dels arbetsgivarna som får rätt personal, säger Claes-Göran Nilsson, chef på Arbetsförmedlingen i Södertälje.

För att nå ut till de små och medelstora företagen i Sverige har Arbetsförmedlingen startat kampanjen ”Arbetsförmedlingen förnyas”. I en landsomfattande kampanjturné besöks 23 orter i Sverige, från Luleå i norr till Lund i söder. Turnén avslutas i Visby under Almedalsveckan, första veckan i juli. Södertälje är 19:e stoppet.

På tisdagen 11 juni är det Södertäljes tur att få besök av Arbetsförmedlingens specialbyggda turnétrailer. Trailern står uppställd vid Marenplan i centrala Södertälje under hela dagen. Representanter från lokala företag har bjudits in för att få veta mer om hur Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem med personalrekrytering.

– Det är viktigt att Arbetsförmedlingen är aktiv och tar kontakt med arbetsgivarna. På det sättet blir arbetet med att ge människor jobb, och företagen arbetskraft, mycket effektivare. Vi har stor kompetens, stor erfarenhet och stora resurser som arbetsgivarna kan dra nytta av, säger Af-chef Claes-Göran Nilsson.

Räknesnurran förenklar

Claes-Göran Nilsson vill gärna att arbetsgivarna ska våga titta på nya grupper när de ska rekrytera.

– Det kan löna sig på många olika sätt. Vi kan erbjuda olika former av stöd när man anställer någon ur de grupper som har svårast att få arbete: långtidsarbetslösa, funktionshindrade, ungdomar och nyanlända.

Det kan vara svårt för en företagare att få en överblick över stödformer som Jobbgaranti för ungdomar, Nystartsjobb, Särskilt anställningsstöd och Instegsjobb.

Genom att Arbetsförmedlingen har tagit fram en speciell räknesnurra kan arbetsgivaren snabbt se vad stöden innebär i kronor och ören.

Generationsväxling pågår

I många branscher märks redan i dag brist på utbildad arbetskraft när de stora efter-krigsgenerationerna når pensionsålder.

– Generationsväxlingen slår hårt mot många av de små och medelstora företagen i länet. Därför måste de vara förutseende och planera långsiktigt för det här. Arbetsförmedlingen kan ge företagen god hjälp med kompetensförsörjningen, säger arbetsförmedlare Alf Hallenborg från Af:s lokala företagsgrupp som kommer att finnas på plats i Arbetsförmedlingens trailer för att träffa lokala arbetsgivare och svara på frågor från medierna.

Prenumerera