Arbetslösheten i Stockholms län fortsätter minska

Under årets första månad fortsätter den positiva trenden med minskande arbetslöshet. Det är nu bara 300 fler arbetslösa i länet än i januari för ett år sedan. Även antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen går åt rätt håll.  

Under januari månad fortsatte arbetslösheten ned, en försiktig minskning som nu pågått sedan sommaren, från en högstanivå på 7,1 procent till 6,8 procent. Antalet nyinskrivna ligger också på lägre nivåer än förra året, de har minskat med 15 procent. Mindre bra är att de nyanmälda platserna har minskat liksom antalet sökande som fick ett arbete, de är nu 7 respektive 4 procent färre än i januari 2013.

– Trenden mot lägre arbetslöshet har nu pågått sedan sommaren och känns även av i vårt dagliga arbete, det är lite lättare för vissa av våra kunder att hitta jobb. Sedan kommer det dröja innan kraften i arbetsmarknaden når de som står längst från arbete det är fortfarande 69 procent av de inskrivna arbetslösa som är i våra utsatta grupper och har svårare än andra att få arbete. Men kombinationen starkare arbetsmarknad och fortsatta satsningar kommer ge effekter på längre sikt även för dem. Det är bra för samhället om fler når självförsörjning men det är inte minst viktigt för individen. Två skäl som får oss på Arbetsförmedlingen att med glädje gå till jobbet, säger Eva-Lisa Höglund, tf marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Sommarjobben har högsäsong

Redan i december dök de första platsannonserna upp för sommarjobb. I februari och mars hålls sommarjobbsmässor på fyra platser i Stockholms län som arrangeras av Arbetsförmedlingen i samarbete med kommunerna. Den första hölls 4 februari i Upplands Väsby dit över 1 000 unga kom för att söka de mer än 700 platser som erbjöds. De flesta av platserna fanns hos de omkringliggande kommunerna men lokala företag var också där för att hitta sökande till sina platser.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med kommuner och företag för att hjälpa dem med rekryteringen till deras sommarjobb. Många arbetsgivare tycker det är bättre att mötas ansikte mot ansikte istället för att bläddra i högar med ansökningar och det är vårt jobb att underlätta matchning, avslutar Eva-Lisa Höglund.

Mer statistik, utförligare analyser samt kartor finns i bifogade faktaunderlaget ”Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2014”.

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 mars 2014 kl. 8:00.

För kommentar: Eva-Lisa Höglund, tf marknadsområdeschef Stockholm Gotland, 010-486 4334

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 2697

Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Trenden mot lägre arbetslöshet har nu pågått sedan sommaren och känns även av i vårt dagliga arbete, det är lite lättare för vissa av våra kunder att hitta jobb.
Eva-Lisa Höglund, tf marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.