Arbetsmarknaden i Stockholm – motsägelsefulla siffror efter sommaren

Positivt är att antalet nyinskrivna är 500 färre än augusti förra året. Det är normalt med en ökning av inskrivna mellan juli och augusti men i år är ökningen lägre än normalt vilket är bra. Antalet nyanmälda platser har också ökat något, 1 000 fler än förra året. Mindre bra är att antalet arbetslösa har ökat med 6 600 personer sedan förra året. Det var också 500 färre som fick arbete under augusti i år.

– De första siffrorna efter sommaren är alltid spännande och nu har vi siffror som är både bra och mindre bra, säger Magnus Stridh, chef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland. Prognosen om mellanår för arbetsmarknaden 2013 och 2014 verkar stämma med lite variationer på olika siffror och i olika branscher. Intressant är att ökningen av platsannonser är i branscher med företag främst i privat sektor, det kan vara ett tecken på att den privata sektorn går bra och därigenom stabiliserar konjunkturen.

Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen i Stockholms län uppgick under augusti till 17 400. Sedan augusti 2012 har platserna framförallt ökat inom branscherna Personliga och kulturella tjänster, Information och kommunikation samt Finansiell verksamhet och företagstjänster.

Av de 76 600 inskrivna arbetslösa var 49 500 öppet arbetslösa och 27 200 arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Den största ökningen har skett av sökande i program med aktivitetsstöd och i slutet av månaden var de 2,5 procent av arbetskraften i länet. Av dessa deltog 15 700 personer i Jobb- och utvecklingsgarantin, varav 5 100 personer deltog i garantins sysselsättningsfas. Endast två län i riket hade lägre arbetslöshetsnivå än Stockholm och det var Uppsala län med 6,4 procent och Hallands län med 6,6 procent.

Omkring 16 procent av de arbetslösa, eller 12 300 personer, utgjordes av unga (18-24 år). Detta var 600 fler än vid slutet av augusti ifjol. Gruppen utgjordes av 42 procent kvinnor och 58 procent män. Arbetslösheten bland unga var vid slutet av augusti 11,4 procent av arbetskraften. Denna andel var den lägsta i riket.

– De här siffrorna borde ge våra ungdomar hopp. Stockholm fortsätter att vara ett bra län för ungdomar, både för de som satsar på högskola och de som ger sig ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet, säger Magnus Stridh. För dem som bara har gått grundskola är jobbmöjligheterna fortfarande begränsade. Nu börjar också vintersäsongsjobben dyka upp i Platsbanken, de kan bli en fot in på arbetsmarknaden för många.

Utsatta grupper

Arbetsförmedlingens prioriterade grupper, de som har det svårare än genomsnittet att få jobb, utgör fortfarande 67 procent av de totalt inskrivna i länet, motsvarande 51 700 personer.

  • Arbetslösa födda utanför Europa är 30 400, 3 500 fler än i fjol.
  • De med högst förgymnasial utbildning är 21 200 personer, 1 500 fler än förra året.
  • Inskrivna med funktionshinder är 14 200 personer, 2 200 fler än i augusti 2012.
  • De i åldrarna 55-64 år är 11 400, 1 200 fler än i fjol.

Många personer tillhör flera grupper, det är bara 51 700 personer sammanlagt.

Läs mer om statistiken i faktaunderlaget ”Arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2013” i bifogad PDF.

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 9 oktober 2013 kl. 8:00.

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 26 97

Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

De första siffrorna efter sommaren är alltid spännande och nu har vi siffror som är både bra och mindre bra. Prognosen om mellanår för arbetsmarknaden 2013 och 2014 verkar stämma med lite variationer på olika siffror och i olika branscher.
Magnus Stridh, chef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.