Arbetsmarknaden i Stockholm - positivt i april

Antalet arbetslösa i Stockholms län minskade något i april jämfört med mars, de var 1 100 personer färre. Däremot är det 7 200 fler personer jämfört med april förra året vilket ligger i linje med att Stockholms län får allt fler invånare och den rådande svaga konjunkturen. Vid slutet av april var 73 600 arbetslösa i Stockholm, eller 6,8 procent av arbetskraften. Både positiva och negativa siffror blir större på grund av befolkningstillväxten. Ett exempel på detta är att det anmäldes 1 000 fler lediga platser samtidigt som 1 100 fler skrevs in som arbetssökande jämfört med april förra året.

– Förra månaden var jag besviken på att den förväntade återhämtningen för Stockholm dröjde. Det är ovanligt att siffrorna för april blir bättre än mars, de kan vara ett styrketecken. Vi ser också ett starkt intresse från företag att ordna rekryteringsträffar vilket bådar gott för utvecklingen även i maj, säger Magnus Stridh, chef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Fler fick jobb än som blev arbetslösa

Under april fick 9 400 arbetslösa personer ett jobb, vilket är 1 900 fler än april förra året och 1 700 fler än mars. 5 800 skrev in sig som arbetssökande, en ökning med 1 100 sedan förra året.

– Återigen är det Stockholms ökande arbetskraft som gör att siffrorna hela tiden växer något. Men det är skönt att det ökar mer bland de som ”skrivs ut” än de som skrivs in, säger Magnus Stridh.

Både varsel och nyanmälda platser ökade

Arbetsförmedlingarna i länet fick in 19 800 lediga platser, 1 000 fler än förra året och 2 500 fler än i mars. 1 400 personer varslades i april, det är 400 fler än förra året men 400 färre än månaden innan.

Stora skillnader mellan Stockholms kommuner

Av kommunerna i länet hade vid slutet av april Danderyd och Vaxholm lägst arbetslöshet med 2,5 procent respektive 2,6 procent. De med högst andel har betydligt större andel inskrivna arbetslösa, Södertälje har 14,2 procent och Botkyrka har 12,4 procent. Det är betydligt högre än snittet för riket som helhet som var 8,5 procent. Av alla län hade Gävleborgs län högst med 11,8 procent arbetslösa.

Utsatta grupper

Arbetsförmedlingens prioriterade grupper, de som har det svårare än snittet att få jobb, utgjorde knappt 69 procent av de totalt inskrivna i länet vid slutet av april, motsvarande 50 700 personer.

  • De i åldrarna 55-64 år är drygt 900 fler inskrivna än ifjol.
  • De med högst förgymnasial utbildning är 1 500 personer fler än förra året.
  • De med funktionshinder är 1 900 fler personer än i april 2012.
  • Arbetslösa födda utanför Europa är 3 300 fler än i fjol.

Mer fakta, tabeller, listor och kartor finns i bifogade ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2013”.

Statistiken finns som grafer i bifogade filer.

Bild på Magnus Stridh kan hämtas här: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressbilder/Ledningen.html

Maj månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 14 juni 2013 kl. 8:00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 26 97

Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: