Arbetsmarknaden i Stockholm – ungdomsarbetslösheten ökar från relativt låg nivå

Antalet  arbetslösa i Stockholms län har mellan juni och juli ökat med 1 800 personer vilket är normalt för säsongen. Jämfört med juli månad föregående år har antalet arbetslösa ökat med 7 000 personer och uppgår nu till 76 400 personer. Av dessa är 12 000 unga arbetslösa, 800 fler än juli i fjol. Detta är en förhållandevis låg andel men på grund av arbetskraftens storlek verkar antalet högt.    

– I Stockholms län är förutsättningarna att få jobb generellt bra för ungdomar, vår siffra är nära 6 procent bättre än riksgenomsnittet. Branscher med klassiska inträdesjobb är stora och många unga har nätverk som hjälper dem till jobb, säger Magnus Stridh, chef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Tidiga insatser och Jobbgarage

– Men även i Stockholms län finns det ungdomar som har det svårare att komma in på arbetsmarknaden, i vissa områden väldigt många, fortsätter Magnus Stridh. För de som riskerar längre arbetslöshet har vi Tidiga insatser som snabbt ger både ungdomar och andra verktyg att hitta ett jobb. Det finns också ungdomar som tror att det inte är någon idé att komma till Arbetsförmedlingen, där satsar vi på ett nytt grepp att möta dem, ett Jobbgarage. Vi har höga förhoppningar på att det Jobbgarage som nu startat i Tensta kan nå nya grupper av ungdomar.

Många får jobb även i juli

Under juli fick 6 000 inskrivna arbetslösa personer ett jobb, vilket är 100 fler än juli förra året men 1 700 färre än juni. 6 400 skrev in sig som arbetslösa, 300 fler än förra året.

Nyanmälda platser ökar något, varsel ökar mycket

Arbetsförmedlingarna i länet fick in 11 800 lediga platser, 800 fler än förra året. De flesta lediga platserna i juli fanns inom Finansiell Verksamhet och företagstjänster.

Drygt 900 personer varslades i juli, det är knappt 300 fler än juli förra året och en uppgång med 45 procent.

– Den höga procentuella ökningen jämfört med 2012 beror på att antalet varsel i juli 2012 var väldigt få. Sedan 2010 har antalet varsel pendlat ganska mycket, den normala nivå ligger mellan 800 och 1 600 per månad så det vi ser är en återgång till en mer normal nivå. Med ökningen av nyanmälda platser ser vi med försiktig optimism på hösten, säger Magnus Stridh.

Utsatta grupper

Arbetsförmedlingens prioriterade grupper, de som har det svårare än genomsnittet att få jobb, utgör fortfarande 70 procent av de totalt inskrivna i länet, motsvarande 51 400 personer.

  • De med högst förgymnasial utbildning är 21 100 personer, 1 400 fler än förra året.
  • Arbetslösa födda utanför Europa är 30 100, 3 500 fler än i fjol.
  • Inskrivna med funktionshinder är 14 100 personer, 2 200 fler än i maj 2012.
  • De i åldrarna 55-64 år är 11 400, 1 100 fler än i fjol.

Många personer tillhör flera grupper, det är bara 51 400 personer sammanlagt.

Mer fakta, tabeller och karta finns i bifogade ”Arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2013”.

Statistiken finns som grafer i bifogade filer.

Bild på Magnus Stridh kan hämtas här: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressbilder/Ledningen.html

Augusti månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 september 2013 kl. 8.00.

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Maria Salomonsson, utredare, 010-487 6719

Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Det finns också ungdomar som tror att det inte är någon idé att komma till Arbetsförmedlingen, där satsar vi på ett nytt grepp att möta dem, ett Jobbgarage.
Magnus Stridh