Arbetsmarknaden januari 2013: Något högre arbetslöshet i Stockholm – ändå näst lägst i riket

I januari steg arbetslösheten i Stockholms län med 0,1 procentenheter till 6,9 procent. Även gruppen unga i åldrarna 18-24 år påverkades med en svag ökning av andelen arbetslösa. Samtidigt har Stockholm fortfarande näst lägst arbetslöshet i landet och aktiviteten på arbetsmarknaden är hög. Fler arbetsökande fick jobb och antalet nyanmälda platser låg på samma nivå som 2012. För att hjälpa unga att få in en fot på arbetsmarknaden genomförs flera jobbmässor för unga runt om i länet under de kommande veckorna.

– I oroliga tider så blir det svårare för de som inte är etablerade på arbetsmarknaden, exempelvis unga och nyanlända. Vi samarbetar med kommunerna i länet och med arbetsgivare för att öppna dörrar för dem som behöver en start eller nystart på arbetsmarknaden, säger Magnus Stridh, marknadschef på Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Drygt 11 2oo unga mellan 18-24 år var arbetslösa i Stockholms län i januari. Det motsvarar 10,5 procent av arbetskraften i åldersgruppen. Antalet arbetslösa unga har ökat och var 1 600 fler än i januari 2012. Trots det ligger Stockholm bättre till än många andra län. Riksgenomsnittet för arbetslöshet bland unga var 18,2 procent i slutet av månaden.

Under februari och mars hålls flera jobbmässor och rekryteringsträffar för unga runt om i länet. Även rekryteringar för sommarjobb drar igång nu.

– Vi har ett nära samarbete med Jobbtorg Stockholm och anordnar jobbmässor för unga runt om i länet, bland annat på Debaser Medis i slutet av februari. Mitt tips till den som letar jobb är att gå in på Arbetsförmedlingens hemsida och kolla vad som är på gång i hemkommunen. Alla arbetsförmedlingar har en egen kontorssida där aktiviteter listas, berättar Magnus Stridh.

Fortsatt hög aktivitet på arbetsmarknaden

Jämfört med samma månad 2012 ökade antalet arbetslösa i januari med 6 600 personer. Vid slutet av månaden var 74 000 personer inskrivna som öppet arbetslösa eller som deltagare i program. Det motsvarar 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Totalt var 4,3 procent öppet arbetslösa medan 2,6 procent deltog i program med aktivitetsstöd. Trots ökningen var arbetslösheten i Stockholm den näst lägsta i riket i januari. Endast Uppsala län låg lägre med 6,4 procent. Riksgenomsnittet var 8,9 procent.

Flödet på arbetsmarknaden ökade under månaden. Drygt 8 100 personer skrev in sig som arbetslösa, vilket är 800 fler än i januari 2012. Även antalet arbetssökande som fått ett arbete steg rejält jämfört med året innan och landade på 8 900 personer. Det är en ökning med 1 300.

Under den gångna månaden varslades 1 500 personer om uppsägning, vilket är fler än i januari 2012 men en minskning från december.

Antalet nyanmälda lediga platser låg på samma nivå som för ett år sedan. Totalt fick arbetsförmedlingarna i länet in 17 700 lediga jobb.

Läs mer om statistiken i faktaunderlaget ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013”.

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 8 mars 2013 kl. 8:00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Erik Huldt, utredare, 010-488 05 50

Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: