Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2012: Avvaktande arbetsgivare – arbetslösheten oförändrad i Stockholm

Trots ekonomisk oro upprätthölls aktiviteten på Stockholms arbetsmarknad under december. Arbetslösheten i länet var oförändrad på 6,8 procent vid månadens slut och fler inskrivna arbetssökande fick arbete jämfört med samma månad 2011. Att arbetsmarknaden försvagas syntes dock tydligt med fler inskrivna arbetslösa och ett minskat antal lediga platser. 

– I december fick 6 100 arbetssökande i Stockholm ett jobb. Även om tiderna är tuffa så finns det arbete. Inom den offentliga tjänstesektorn och persontransporter kommer det finnas behov av personal under året. Arbetsförmedlingens utmaning är att matcha kompetens mot de behov som finns. Därför satsar vi bland annat på arbetsmarknadsutbildningar för att ge arbetslösa personer de yrkeskunskaper som arbetsgivare efterfrågar. Nu i januari startar många utbildningar, berättar Magnus Stridh, marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Vid decembers slut var 72 300 personer inskrivna som öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen i Stockholms län. Det motsvarar 6,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, en nivå som har varit oförändrat de tre senaste månaderna. Av de inskrivna var 4,3 procent öppet arbetslösa och 2,6 procent i program med aktivitetsstöd. Även om andelen arbetslösa ligger kvar på samma nivå som föregående månader, så är det en ökning mot samma period förra året med 6 600 personer. För riket som helhet har andelen arbetslösa stigit till 8,9 procent.

Skillnaden mellan kommuner är stor i Stockholms län. Danderyd och Vaxholm har lägst arbetslöshet med 2,8 respektive 3 procent arbetslösa. I andra änden av skalan finns Södertälje där 14,3 procent är arbetslösa och Botkyrka med 12,2 procent. Stockholms stad ligger något över länssnittet med 7 procent.

För unga i åldern 18-24 är situationen bättre i Stockholm än för riket i stort. Cirka 11 000 ungdomar var inskrivna som arbetslösa vid utgången av månaden. Som andel av arbetskraften i åldersgruppen motsvarar det 10,4 procent. Riksgenomsnittet ligger betydligt högre på 18,4 procent. Antalet unga 18-24 år som har varit arbetslösa i mer än sex månader har dock ökat i Stockholm och var 800 fler än i december 2011.

Arbetsgivarna avvaktar – färre lediga platser men minskning av varsel

Jämfört med december ifjol minskade antalet lediga platser under den gångna månaden. Sammantaget fick Arbetsförmedlingen in 12 200 lediga platser i december, vilket är 3 300 färre än förra året.

– Det pekar mot att arbetsgivare väntar med nyanställningar i nuläget. Det ligger i linje med det vi såg i Arbetsförmedlingens senaste prognos över arbetsmarknadsutvecklingen för 2013. Men läget är inte hopplöst, det finns jobb att få. Just nu finns det drygt 6 300 lediga jobb i Stockholm i Platsbanken, säger Magnus Stridh.

Varslen har bromsat in i Stockholms län. Totalt blev 1 600 personer varslade om uppsägning i december, vilket är 1 100 färre än i november. Jämfört med december 2011 var varslen knappt50 fler den här månaden.

Läs mer om statistiken i faktaunderlaget ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av december 2012”.

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 8 februari 2013 kl. 8:00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 26 97

Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: