Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november 2012: Stockholms arbetsmarknad håller ställningarna

Vid slutet av november låg arbetslösheten i länet kvar på samma nivå som i oktober med 6,8 procent arbetslösa. Under november fick fler personer jobb och antalet lediga platser var samma som för ett år sedan. På det hela taget är läget på arbetsmarknaden i Stockholms län avvaktande. Att antalet anställda som varslats ökade och att fler skrev in sig som arbetsslösa kan dock förebåda dystrare tider.

-Vi ser att situationen på arbetsmarknaden i Stockholm står och väger just nu. Fler arbetslösa fick arbete i november än förra året och antalet lediga platser ökade marginellt. Samtidigt blev något fler personer arbetslösa och varslen har ökat. Det tål att upprepas att Stockholm är en stark region med många arbetsgivare, det kommer finnas lediga jobb här även framöver, understryker Magnus Stridh, marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Lediga platser på samma nivå som ifjol

I november fick länets arbetsförmedlingar in totalt 16 300 lediga platser. Det är omkring 100 platser fler än i november förra året. Inom Offentlig förvaltning har antalet lediga platser stigit från 300 samma månad 2011 till totalt 1 000.

-Just nu intensifierar vi våra kontakter med arbetsgivare, det är bästa sättet att få in fler lediga jobb. Vi på Arbetsförmedlingen är till för arbetsgivarna också, därför vill vi att fler ska känna till hur vi kan underlätta rekryteringar. Vi erbjuder exempelvis hjälp att utforma platsannonser för bättre matchning, rekryteringsträffar, urval av kandidater, tillgång till den CV-databas där sökande lägger in sina profiler och Platsbanken samt skräddarsydda lösningar, berättar Magnus Stridh.

Arbetslösheten oförändrad – ökade flöden in och ut

Arbetslösheten i länet ligger på 6,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket är samma nivå som i oktober. Det är dock 0,4 procentenheter högre än för ett år sedan. I faktiska tal rör det sig om 71 700 personer som vid slutet av november var inskrivna som arbetslösa. Av dessa var 44 200 personer öppet arbetslösa, vilket motsvarade 4,2 procent. Resterande 27 500, eller 2,6 procent, var inskrivna i program med aktivitetsstöd. I riket som helhet var 8,6 procent öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Ungdomsarbetslösheten landade på 10,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 år medan rikssnittet var 18,4 procent.

I november fick fler arbetslösa ett arbete än för ett år sedan. Sammantaget skrev 8 300 personer ut sig från Arbetsförmedlingen för att de påbörjade en anställning. Det är 1 100 fler än samma månad i fjol. Samtidigt skrev 6 100 personer in sig som arbetslösa, vilket var knappt 600 fler än i november 2011. Inflödet av arbetslösa och utflödet – det vill säga de som får jobb – håller ett högre tempo medan antalet arbetslösa ligger kvar på samma nivå.

Varslen fortsätter öka

I Stockholms län fortsätter företag att varsla anställda. I november varslades 2 800 personer om uppsägning. Det är en ökning med 400 jämfört med förra månaden och 1 300 fler än i november 2011.

-Vi har beredskap för att möta den eventuella ökning av antalet inskrivna arbetslösa som varslen kan leda till om och när de verkställs nästa år. Redan nu samarbetar vi med varslande företag och erbjuder informationsträffar för berörda anställda, säger Magnus Stridh.

Läs mer om statistiken i faktaunderlaget ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012”.

December månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 januari 2013 kl. 8:00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 26 97

Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: