Försvagad arbetsmarknad i Stockholm – varslen ökar

Under mars månad försämrades arbetsmarknaden i Stockholms län. Tecken på nedgång är att antalet varsel vände uppåt och att Arbetsförmedlingen fick in färre lediga platser. Även antalet arbetslösa personer ökade jämfört med mars 2012. Tack vare att många ändå fick jobb under månaden så låg arbetslösheten kvar på samma nivå som i februari, 6,9 procent. Vanligtvis brukar dock arbetslösheten sjunka vid den här tiden på året.   

– Det är inte någon drastisk avmattning men det är ett tecken på att den förväntade återhämtningen av Stockholms arbetsmarknad dröjer. Det finns ljusglimtar, exempelvis att lika många arbetslösa fick ett jobb i mars i år som i mars 2012, säger Magnus Stridh, chef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Under månaden fick drygt 7 600 arbetslösa personer ett jobb. Det är ungefär lika många som i mars förra året.

Fler långtidsarbetslösa

Totalt var 74 700 personer inskrivna som arbetslösa i Stockholms län, vilket är en ökning med 7 600. Framför allt var det antalet arbetslösa i program med aktivitetsstöd som steg, det vill säga personer som har varit arbetslösa under en längre period. Ökningen uppgick till drygt 5 300 personer från mars 2012 till mars i år. Antalet öppet arbetslösa var 45 500.

– Vi på Arbetsförmedlingen satsar på att få med oss arbetsgivarna för att bryta långtidsarbetslösheten. Våra stöd är till för att arbetsgivare ska ge personer som har varit borta från arbetsmarknaden under en längre period möjlighet att börja jobba igen, säger Magnus Stridh.

Andelen arbetslösa i Stockholms län låg på 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. I riket som helhet var motsvarande siffra 8,7 procent, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med mars i fjol.

Arbetslösheten bland unga i åldern 18-24 år var låg i Stockholms län i mars, jämfört med genomsnittet för riket. I länet var arbetslösheten 10,2 procent, att jämföra med 17,4 procent för hela landet.

Fler varsel och färre lediga platser

Läget på arbetsmarknaden i länet har blivit mer kärvt under den gångna månaden. Drygt 1 700 personer varslades om uppsägning. Det är en ökning både om man jämför med februari i år och med mars 2012.

Arbetsförmedlingarna i Stockholms län fick in 17 300 lediga platser under mars månad. Jämfört med samma månad förra året är det en minskning med 2 800 platser. Nedgången är särskilt tydlig inom branscherna Byggverksamhet och Transport. Det enda område som visade en positiv utveckling var Utbildning, där antalet lediga platser ökade med 12 procent eller 200 jobb.

Läs mer om statistiken i det bifogade faktaunderlaget ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av mars 2013”.

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 15 maj 2013 kl. 8:00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Erik Huldt, utredare, 010-488 05 50

Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: