I Stockholms län ökar inte arbetslösheten

Även om arbetslösheten som andel av arbetskraften ökat sedan september förra året har ökningen stannat av och sedan förra månaden är det till och med en viss minskning. Detta tack vare att 900 personer fler har gått till arbete än samma månad förra året i kombination med att antalet nyanmälda platser ökat med 600. Till större delen är det byggverksamhet som står för ökningen av platser.  

– Den här hösten ser verkligen ut att bli bättre än 2012, det är glädjande att se siffrorna vända uppåt, säger Magnus Stridh, marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland. Byggbranschen har länge varit i en svacka och när vi nu får de första tecknen på att den är på väg ur den är det glädjande för hela regionen. Det finns en stor efterfrågan på bostäder så det är ur det perspektivet också bra att det börjar gå bättre för bygg. Att det blir nya arbetstillfällen inom bygg har också spridningseffekter i andra branscher, exempelvis brukar transportbranschen få ett lyft samtidigt.

Arbetslösheten ökar inte längre

76 300 personer var i slutet av september inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd, en ökning med 5 600 personer sedan året innan men en minskning med 300 personer sedan månaden innan. Den minskningen betydde att en ökande trend, från 6,7 procent av arbetskraften i september 2012 till 7,1 procent i augusti 2013, nu vänds till en minskning, 7,0 procent i september.

Av de 76 300 var 48 000 personer öppet arbetslösa och 28 300 deltagare i program med aktivitetsstöd.

Stockholms län har lägst ungdomsarbetslöshet i riket och erbjuder därmed förhållandevis bra möjligheter för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Unga 18-24 år utgjorde 12 200 personer. Det motsvarar 11,3 procent av arbetskraften i åldersgruppen vilket kan jämföras med 17,5 procent i riket.

Läs mer om statistiken i faktaunderlaget ”Arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2013” i länk till höger.

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 8 november 2013 kl. 8:00.

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdeschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 26 97

Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

– Den här hösten ser verkligen ut att bli bättre än 2012, det är glädjande att se siffrorna vända uppåt.
Magnus Stridh, marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland