Positiv varseltrend utmärkande i Stockholms län

2013 avslutades med en tydlig nedgång av lagda varsel vilket ser lovande ut för Stockholms arbetsmarknad 2014. I december varslades mindre än hälften jämfört med i november och en knapp tredjedel färre än i december 2012. De låga varseltalen kompletteras av försiktigt positiva siffror för nyanmälda platser, något som också tyder på att länet är på väg mot en stärkt arbetsmarknad. Arbetslösheten var vid slutet av december tillbaka på samma nivå som de första månaderna 2013 efter ett årshögsta under början av hösten.

– Ute på arbetsförmedlingarna har vi under hösten känt av att arbetsgivarna i högre utsträckning än tidigare är ute efter att anställa. I vår prognos för 2014 är bedömningen att antalet arbetslösa i Stockholms län kommer att minska med 2 500 personer under det kommande året. Att varslen ligger lågt och att platsannonseringen ökar är också positiva tecken, vi verkar ha ett försiktigt medlut framför oss, säger Eva-Lisa Höglund, tf marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.  

500 personer varslades i december vilket var en minskning från 1 200 i november och från 1 600 i december 2012. Platsannonserna uppgick till 13 900 vilket var en ökning med 1 700 platser jämfört med samma månad 2012. Arbetslösheten låg kvar på 6,9 procent mellan november och december vilket innebär 74 500 arbetslösa, 2 200 fler än december 2012 då den uppgick till 6,8 procent.

Ökad andel som varit arbetslösa längre tid

Andelen av de arbetslösa som haft en arbetslöshetstid på över sex månader har gått från 52 procent i december 2012 till 57 procent i december 2013, eller 42 300 personer. De arbetslösa unga 18-24 år uppgår till 11 000 personer. Av dem har 39 procent av varit inskrivna längre än sex månader vilket kan jämföras med december 2012 då siffran var 33 procent.

– Det är en stadig och oroande utveckling att fler hamnar i arbetslöshet i mer än sex månader. Att bryta den trenden är en stor utmaning inte bara för Arbetsförmedlingen utan för hela samhället de närmaste åren, avslutar Eva-Lisa Höglund.

Mer statistik, utförligare analyser samt kartor finns i bifogade faktaunderlaget ”Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2013”.

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 februari 2014 kl. 8:00.

För kommentar: Eva-Lisa Höglund, tf marknadsområdeschef Stockholm Gotland, 010-486 4334

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 2697

Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi verkar ha ett försiktigt medlut framför oss.
Eva-Lisa Höglund, tf marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland