Vändning från pessimism till försiktig optimism

När arbetsgivarna i höstas svarade på frågor om framtiden var de mycket pessimistiska.  I vårens intervjuundersökning är framtidstron i både det privata näringslivet och i offentliga tjänster betydligt bättre. Enligt Arbetsförmedlingens konjunkturindex råder en försiktig optimism men samtidigt kommer situationen i omvärlden, framförallt i Europa, att verka dämpande under lång tid framöver.

Stockholms län står för närvarande i en gynnsam position med sitt stora inslag av privata tjänsteföretag i näringslivet som klarar sig bättre i den svaga omvärldskonjunkturen än exempelvis industrin. En ständig befolkningsökning gör också att den offentliga tjänstesektorn i länet väntar sig en fortsatt hög efterfrågan.

Antalet sysselsatta fortsätter öka

Antalet sysselsatta i länet väntas öka med 15 000 personer under 2013, de flesta under andra halvåret. Under 2014 förbättras situationen i Stockholms län ytterligare och sysselsättningen ökar med 19 000 personer.

– Att optimismen gryr bland våra arbetsgivare är goda nyheter för de som söker jobb i Stockholm, framförallt för ungdomar och andra med svag konkurrenskraft som har det svårare att få jobb. Många av de som varit arbetslösa länge deltar i program med aktivitetsstöd. De kommer fortsatt ha svårigheter att få jobb men förhoppningsvis kommer optimismen öka möjligheterna under 2014, säger Magnus Stridh, chef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Arbetslösheten ökar något 2013, minskar 2014

Tack vare ökningen av antalet sysselsatta i länet stannar den relativa arbetslösheten för fjärde kvartalet 2013 på 6,8 procent vilket är samma nivå som fjärde kvartalet 2012. I takt med att konjunkturen förstärks under 2014 sjunker också arbetslösheten och stannar fjärde kvartalet 2014 på 6,6 procent, motsvarande 71 700 personer.

– När det gäller ungdomars arbetslöshet är det stora skillnader mellan kommunerna med arbetslöshetsnivåer på allt från 3,5 procent till 18,8 procent, fortsätter Magnus Stridh. Det är emellertid bara Södertälje som ligger över riksgenomsnittet på 17,8 procent. De kommuner som har hög ungdomsarbetslöshet är också de som vi är väldigt aktiva i, både med ungdomarna och med arbetsgivarna. Vi i Stockholm har också en utmaning med att många av de inskrivna arbetslösa tillhör en utsatt grupp, 69 procent. Det är högst i riket vilket ställer höga krav på arbetsförmedlingarna i länet, särskilt med tanke på signalerna från våra arbetsgivare om vilka yrkesgrupper de har brist på.

Yrkesbarometern

I prognosundersökningen gör vi en bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framöver för ett antal yrken. Här är ett urval av de bristyrken där arbetsgivare uppger att det är svårt att hitta personal samt de yrken där det finns ett överskott av arbetskraft i länet.

Bristyrken
Mjukvaru- och systemutvecklare
Kockar
Civilingenjörer, elektronik och   teleteknik
Personaltjänstemän
Bussförare
Förskollärare
Lärare i grundskolans tidigare år
Sjuksköterskor(olika inriktningar)
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
VVS-montörer
Överskottsyrken
Försäljare fackhandel
Administratörer/sekreterare
Städare
Informatörer
Lagerarbetare
Grovarbetare inom bygg och anläggning
Handläggare/utredare, offentlig   förvaltning
Elevassistenter
Vårdbiträden
Kemiingenjörer och kemitekniker

Fakta om prognosen
Arbetsförmedlingen gör prognoser för arbetsmarknaden två gånger per år. Prognosen för Stockholms län 2013-2014 bygger bland annat på intervjuer med omkring 1 100 arbetsgivare inom det privata och offentliga näringslivet. Nästa prognos presenteras i december 2013.

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Erik Huldt, utredare, 010-488 0550

Presskontakt: Joakim Nordblom, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 3905

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar