Varslen ökar i Stockholm – men fler får jobb

Varslen ökar i Sverige och nu drabbas även Stockholms län där 2 400 personer varslades i oktober. Det finns dock ljusglimtar på arbetsmarknaden i Stockholm med ett ökat antal lediga platser och fler som fått jobb. Ett större antal arbetslösa personer gör att arbetslösheten har stigit med 0,1 procentenheter till 6,8 procent av arbetskraften i Stockholms län.

I slutet av oktober var arbetslösheten i länet 6,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket motsvarar 71 800 personer. Av dessa var 4,3 procent öppet arbetslösa och 2,5 procent deltog i program med aktivitetsstöd. Som andel av befolkningen 16-64 år var arbetslösheten i Stockholms län 5,2 procent i oktober.

Arbetslösheten bland unga i Stockholms län låg på 11,1 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 år. Det är betydligt lägre än riksgenomsnittet 18,6 procent. Av de totalt 11 800 inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) var 7 200 öppet arbetslösa medan 4 700 deltog i program med aktivitetsstöd.

Arbetsförmedlingar i Stockholms län tog emot 17 100 platsannonser i oktober, att jämföra med 15 700 i september i år och 16 800 i oktober förra året. En uppdelning på branscher visar att sektorn Handel med 800 nyanmälda lediga platser hade störst ökning av lediga jobb.

Under oktober månad fick 8 700 stockholmare ett arbete, det är närmare 700 fler än samma månad 2011 och 700 fler än i september i år. Samtidigt ökade antalet nyinskrivna arbetslösa med 1 200 till 7 300 personer, från 6 100 i oktober 2011.

Fler blir varslade

- Det vi ser nu när varslen ökar är att även storstadsregionerna drabbas av nedgången i ekonomin. Vi har en beredskap för att hantera det på arbetsförmedlingskontoren för att snabbt kunna stötta de som drabbas. Som tur är blir inte alla som varslas arbetslösa. Av erfarenhet vet vi att runt 30-40 procent av de varslade blir inte uppsagda, och av de varslade har cirka 80 procent ett arbete eller studerar sex månader efter att varslet lades, understryker Magnus Stridh, marknadschef på Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Varslen i Stockholm ligger på höga nivåer för oktober månad. Knappt 2 400 personer varslades i oktober, vilket är en ökning med 1 600 personer från samma månad 2011. Detta är de högsta nivåerna sedan 2008.

-Det är fortfarande fart på Stockholms arbetsmarknad. Antalet lediga platser som anmäls till oss på Arbetsförmedlingen ökade i oktober och fler personer fick ett arbete. Det är viktigt att komma ihåg i orostider att läget är inte hopplöst, berättar Magnus Stridh,.

Läs mer om statistiken i faktaunderlaget ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012”.

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 13 december 2012 kl. 8:00.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 26 97

Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: