Försiktig optimism bland Uppsalas företagare

Arbetsmarknaden i Uppsala län har under året utvecklats bättre än väntat. Antalet sysselsatta bedöms öka både i år och nästa år. Trots detta kommer arbetslösheten totalt sett att öka under 2013 för att sedan sjunka nästa år. Bland länets företagare spirar dessutom en viss optimism och framtidstro.

Arbetslösheten i Uppsala län väntas fortsatt att öka under 2013 trots att antalet jobb blir fler, det beror på att fler personer kommer ut på arbetsmarknaden. Nästa år väntas dock antalet jobb öka i snabbare takt än antalet som söker arbete. Det är framför allt inom den privata tjänstesektorn i länet som antalet jobb väntas bli fler.
– Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit bättre än väntat och de svenska hushållen har blivit allt mer optimistiska både vad gäller sin egen men också den svenska ekonomin konstaterar Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef Norra Mälardalen.
Han fortsätter:
– Denna framtidstro kommer troligen att öka konsumtionen hos hushållen, vilket i sin tur ökar efterfrågan på de varor och tjänster som finns på hemmamarknaden och då skapas fler arbetstillfällen.

Arbetsförmedlingens prognos visar också att företagarna generellt inom Uppsalas privata näringsliv ser försiktigt optimistiskt på det närmaste halvåret. Detta efter att de har kommit ur ett svagt vinterhalvår.

Allt fler personer i grupperna som är längst från arbete
Antalet personer som tillhör de grupper som har svårast att få ett arbete fortsätter att öka och de riskerar att bli kvar i arbetslöshet allt längre. I den här gruppen finns de som av olika anledningar drabbas hårdare när konkurrensen om jobben ökar. Det rör sig exempelvis om personer utan gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och utomeuropeiskt födda. Det är därför viktigt att fortsätta att rikta insatser mot dem som har det svårast på arbetsmarknaden.

Läs hela prognosen i bifogad bilaga.

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen, 010-486 79 14
För information: Catarina Annetorp Hörnsten, utredare, 010-487 67 07
Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera