Fortsatt lugn utveckling på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Uppsala län fortsätter att utvecklas i relativt lugn takt. Under maj månad fick fler personer jobb än under samma period förra året och det var färre nya arbetslösa som skrev in sig. Samtidigt fick Arbetsförmedlingen i länet in färre nya, lediga jobb jämfört med fjolåret.

Arbetslösheten i länet uppgick i slutet av maj till 5,9 procent, vilket motsvarar 9 800 personer. Det är något fler jämfört med samma månad 2012 men Uppsala län har fortsatt den lägsta arbetslösheten i hela landet. Den öppna arbetslösheten ligger också i princip still, i stället är det antalet deltagare i program med aktivitetsstöd som ökar.
– I slutet av förra månaden hade vi lite drygt 4 500 personer inskrivna i våra arbetsmarknadspolitiska program. Av dem ingick nästan två tredjedelar i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar, konstaterar Jan-Eric Nyström biträdande marknadschef för Norra Mälardalen.
Han säger vidare:
– Antalet programdeltagare har också ökat med drygt 400 personer sedan samma månad förra året och det är en av våra viktigaste och största utmaningar att minska detta inflöde. Som ett led i det arbetet jobbar vi inte minst väldigt aktivt med våra ungdomar från dag ett, för att på så sätt kunna ge rätt stöd och hjälp så snart som möjligt.

Fler ut i jobb men färre nya, lediga platser till Arbetsförmedlingen
Av personer som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Uppsala län under maj månad gick lite drygt 1 500 personer ut i någon form av arbete, det är 125 personer fler än maj 2012. Under maj var det dessutom något färre som skrev in sig som nya arbetssökande jämfört med fjolåret.
Samtidigt som fler fick jobb så fick arbetsförmedlingarna runt om i länet under föregående månad in 750 stycken färre nya, lediga platser än under maj 2012. Totalt under årets fem första månader har cirka 8 700 lediga jobb anmälts till Arbetsförmedlingen i länet, jämfört med närmare 9 900 under samma period i fjol.

I maj varslades totalt 122 personer om uppsägning i länet, att jämföra med 25 personer under samma månad 2012.

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen, 010-486 79 14
För information: Catarina Annetorp Hörnsten, utredare, 010-487 67 07
Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  
www.arbetsformedlingen.se

Taggar: