Goda jobbchanser i Uppsala län

Inom hotell, restaurang, handel och företagstjänster finns flera yrken med goda jobbchanser under 2014-2015. Arbetsgivarna inom bygg, industri och offentliga verksamheter som vård och skola ser också postivt på möjigheterna att rekrytera under kommande år.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning bland länets arbetsgivare visar att de ser ett ökat behov av rekrytering. En av fem arbetsgivare upplever att de haft svårt att rekrytera personer med rätt kompetens framför allt inom yrken som kräver universitets- eller högskoleutbildning.

Att öka sina jobbchanser
— Framför allt finns stora möjligheter för de som har en eftergymnasial utbildning, konstaterar Therese Landerholm, utredare på Arbetsförmedlingen. Men körkort, språkkunskaper och erfarenhet av att möta människor i serviceyrken är också väldigt väsentliga kompetenser som arbetsgivare efterfrågar.

Ökad efterfrågan för industrin
Industrisektorn har de senaste åren genomgått stora rationaliseringar och varit en krympande arbetsmarknad. Men i undersökningen framgår att man ser optimistiskt på framtiden och möjligheterna att rekrytera.

— Industrin är konjunkturkänslig och arbetsgivarna vänder sig därför ofta till bemanningsföretag för att rekrytera vid uppgång i efterfrågan. Det kan vara en inkörsport, framhåller Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef i Norra Mälardalen.

Vård och utbildning
Den offentliga sektorn med yrken inom vård och utbildning är stor i Uppsala län. Under 2014-2015 kommer det saknas läkare och specialistsjuksköterskor med olika inriktningar, men även undersköterskor är det idag svårt att rekrytera.

Stora barnkullar, pensionsavgångar och relativt få nyutbildade inom utbildningssektorn ökar efterfrågan på personal och möjligheterna för de som har en yrkesutbildning.

Arbetsförmedlingen i Uppsala län har sammanställt en lista över yrken med goda jobbmöjligheter.

Goda jobbmöjligheter
Civilingenjörer, elkraft
Elingenjörer och eltekniker
Gymnasielärare i matematik
Gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen
Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik
Isoleringsmontörer
Kockar
Kranförare
Läkare
Maskiningenjörer och maskintekniker
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Specialpedagoger
Undersköterskor

Mer information om jobbmöjligheterna för olika yrken finns i foldern Jobbmöjligheter 2014-2015 som bifogas.

På Arbetsförmedlingens hemsida finns Yrkeskompassen med prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken på länge sikt. Där finns också beskrivningar av 450 olika yrken på arbetsformedlingen.se/yrkenA-O.

Kontakt
För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen, 010-486 79 14


För mer information: Therese Landerholm, utredare, 010-488 40 32

Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se