Nyanmälda platser i nivå med 2007

Uppsala län fortsätter att ha den lägsta andelen inskrivna arbetslösa i landet. Arbetslösheten har sjunkit och antalet nya lediga jobb har ökat sedan förra året.

Under augusti fick 1 120 personer någon form av arbete vilket är 230 färre än året innan och 960 personer skrevs in, vilket är 110 färre än i augusti 2013. Som normalt för sommarmånaderna var det en högre andel ungdomar i åldern 18- 24 år, 40 procent, som skrevs in i augusti.

Nyanmälda platser på hög nivå
Under augusti nyanmäldes 1 890 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet. Det är omkring 450 fler lediga jobb än i augusti 2013 och störst efterfrågan var det på yrken som företagssäljare, eventförsäljare och butiksdemonstratörer, personliga assistenter, städare samt grundutbildade sjuksköterskor.

Therese Landerholm, utredare på Arbetsförmedligen konstaterar att:

- Hittills i år har 14 800 lediga platser nyanmälts vilket gör att vi ligger en bit över de höga nivåer som länet hade senast kring år 2007.

Färre öppet arbetslösa
I slutet av augusti var 5 890 personer eller 3,5 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 16-64 år öppet arbetslösa. Det är 700 färre än under samma månad i fjol. För riket var motsvarande andel 4,4 procent.

Situationen för ungdomar
I augusti var närmare 2 200 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala län. Det är omkring 440 färre än under samma månad 2013. Antalet motsvarade 10,9 procent av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 18-24 år, vilket ger lägst ungdomsarbetslöshet i landet näst efter Stockholms län (10,0 procent). I riket var motsvarande andel 15,2 procent.


- Arbetslösheten bland ungdomar skiljer sig mellan kommunerna, konstaterar Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef . Knivsta har den lägsta ungdomsarbetslöshet med 7 procent och Älvkarleby den högsta relativa ungdomsarbetslöshet med 27,3 procent, även om den är lägre än förra sommaren. Visserligen visade vårens intervjuer med arbetsgivare att många ser optimistiskt på behovet att rekrytera, men det bästa rådet till unga är ändå att gå ut gymnasiet eller fundera på en eftergymnasial utbildning. Det minskar sårbarheten på arbetsmarknaden, framhåller Jan-Eric.

Arbetsmarknadsutsikter 2014-2015
Under våren intervjuade Arbetsförmedlingen närmare 400 privata och offentliga arbetsgivare i länet om utsikterna fram till utgången av 2015. Mer om arbetsgivarnas förväntningar och rekryteringsbehov finns att läsa på Arbetsförmedlingens hemsida under Prognoser.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober.

Mer information
Arbetsförmedlingens månadsstatistik

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen, 010-486 79 14

För mer information: Therese Landerholm, utredare, 010-488 40 32

Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se