Allt färre är arbetslösa och förbättringen är störst bland kvinnor och ungdomar

Antalet arbetslösa i länet är nere på rekordlåg nivå. Bland kvinnor och ungdomar minskar arbetslösheten mest. Hittills i år är det mer än fem procent fler lediga jobb än för ett år sedan och antalet personer som har varslats om uppsägning har halverats.

Antalet arbetslösa i länet har inte varit så lågt som nu på flera år. I augusti var 10 958 personer i länet arbetslösa. Det är 930 färre än för ett år sedan och motsvarar 8,5 procent av arbetskraften. I augusti 2013 var andelen 9,2 procent. Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna. 9,2 procent av männen var arbetslösa och 7,8 procent av kvinnorna.

— Bäst utveckling ser vi bland kvinnor och ungdomar. Jämfört med för ett år sedan är 711 färre kvinnor, 352 färre ungdomar och 219 färre män arbetslösa, konstaterar arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Ungdomsarbetslösheten minskar mest i Hagfors

Ungdomsarbetslösheten i länet har minskat från 22,3 procent av arbetskraften 18 ‑24 år för ett år sedan till 19,7 procent. I hela landet i genomsnitt var ungdomsarbetslösheten 15,2 procent i augusti. Hagfors kommun har länets största minskning, från 30,0 procent för ett år sedan till 23,2 procent. 56 färre ungdomar i Hagfors kommun är arbetslösa. Under hela första halvåret har ungdomsarbetslösheten i Hagfors kommun varit lägre än motsvarande månad för ett år sedan.

— Vi jobbar mycket med att skaffa oss goda kunskaper om ungdomarnas kompetens och arbetsgivarnas behov. Det leder till träffsäkrare matchning, förklarar sektionschef Louise Lidman.

— För att ungdomarna ska få arbetslivserfarenhet och på så sätt bli attraktivare på arbetsmarknaden är det viktigt att de inte är utan aktivitet. Därför arbetar vi intensivt med att till exempel hitta och erbjuda bra praktikplatser. Allt detta har bidragit till det goda resultatet i Hagfors, avslutar sektionschef Louise Lidman.

De lediga jobben ökar och färre personer varslas

I augusti anmäldes 1 236 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Det kan jämföras med 1 086 för ett år sedan. Totalt under 2014 är antalet lediga jobb drygt fem procent fler än samma period 2013.

79 personer varslades om uppsägning i Värmlands län. Det är färre än i augusti 2013 då antalet var 145 personer. Hittills i år har 691 personer varslats om uppsägning, en halvering jämfört med samma period 2013.

Kort om augusti 2014, Värmlands län

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

1 501 personer fick arbete (1 707)
1 236 lediga jobb anmäldes (1 086)
10 958 personer var inskrivna som arbetslösa (11 888)
3 075 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (3 427)
1 128 anmälde sig som arbetslösa (1 295)
79 varslades om uppsägning (145)

Andelen arbetslösa i relation till arbetskraften:

8,5 procent var arbetslösa (9,2)
19,7 procent ungdomar var arbetslösa (22,3)

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för september publiceras 10 oktober klockan 8.

För kommentarer:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, 010-486 42 43
Louise Lidman, sektionschef Hagfors, Forshaga och   Munkfors, 010-486 63 08

För information:
Ann Mannerstedt, utredare, 010-487 42 22

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se