Antalet arbetslösa fortsätter att minska

Färre var arbetslösa och fler fick jobb. Även i de grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det som bryter mönstret är att antalet utrikesfödda fortsätter att öka. Så kan decembers arbetsmarknadsläge i Västerbotten summeras.

I slutet av november var den totala arbetslösheten i länet 9 633 personer vilket motsvarar 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. En minskning med drygt 1 000 personer jämfört med samma tidsperiod i fjol. Den totala arbetslösheten i riket totalt uppgick i november till 8,1. Länets högsta arbetslöshet hittas i Vilhelmina, 12,1 procent, och den lägsta i Robertsfors med 6,1 procent.

Både korttids- och långtidsarbetslösa minskar

När efterfrågan av arbetskraft ökar, brukar personer som står nära arbetsmarknaden får jobb först. Personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden får vänta en längre tid innan de får arbete. Nu minskar arbetslösheten både för korttids- och långtidsarbetslösa, detta är något som Anna Viklund gläds över:
– När efterfrågan på arbetskraft varit hög under en längre tid påverkar det även gruppen långtidsarbetslösa i positiv riktning.

Den ökade efterfrågan har ännu inte påverkar utrikes födda, denna grupp ökade i december med 111 personer till 2 689 personer. Det utgör 28 procent av samtliga i gruppen 16 – 64 år.
– Utrikes födda har fortsatta utmaningar att komma in på arbetsmarknaden och grupp utrikes födda som är arbetssökande fortsätter att öka. Detta är oroande eftersom det finns en stor kompetens bland utrikes födda som står outnyttjad samtidigt som vi har arbetsbrist inom en rad yrken, säger Anna Viklund.


Ökad rörlighet på arbetsmarknaden

En fortsatt utmaning är att få ännu fler personer som står långt från arbets­marknaden i arbete, de över 55 år och med inaktuella utbildningar, ungdomar utan fullständig gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda.
– Vi behöver också öka rörligheten från yrken där det råder liten efterfrågan till yrken där det råder brist, som vård och omsorg samt utbildning. Här handlar det bland annat om att säkerställa en bra yrkesvägledning och att det satsas på utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Anna Viklund.

För kommentarer: Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västerbottens län, 010-487 09 44
Ytterligare information: Bo Gustavsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 15 87
Presskontakt: Johan Sjödin, press- och informationsansvarig, 010-488 46 09

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se