Arbetslösheten bland ungdomar minskar

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska. I slutet av september var 9,6 procent av länets ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med samma månad förra året. I riket är arbetslösheten för ungdomar 10,4 procent.

I slutet av september var 1 556 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetslösa i Västerbotten, vilket motsvarar 9,6 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska betydligt kraftigare jämfört med genomsnittet för de arbetslösa. För ungdomar med slutförd gymnasieutbildning har arbetslösheten minskat kraftigt (-20 procent) medan den ökat något för ungdomar utan gymnasieutbildning (+ 2 procent).

Av de arbetslösa ungdomarna var cirka 65 procent män och 35 procent kvinnor. Bland unga kvinnor respektive män i länet låg arbetslösheten på 7,0 respektive 11,9 procent. Lägst andel ungdomar utan arbete fanns i Sorsele med 6,4 procent och högst i Åsele med 20 procent.

– Den starka arbetsmarknaden i Västerbotten ger ungdomar större möjligheter att få jobb. Men för de ungdomar som saknar gymnasieutbildning är det en mycket tuffare arbetsmarknad. Det är därför viktigt att motivera fler till att satsa på en utbildning som leder till jobb, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten.

Näst lägsta arbetslösheten i landet
Antalet arbetslösa i Västerbotten var i slutet av september 7 845 personer, eller 6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är en minskning med drygt 1 procent jämfört med september 2016. Länet har en betydligt lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet på 7,4 procent. Bara Uppsala län har en lägre arbetslöshet.

Länets lägsta arbetslöshet har Umeå och Sorsele med 5,3 procent. Högst var arbetslösheten i Åsele där 12 procent var inskrivna som arbetslösa i september.

I september varslades 101 personer, vilket kan jämföras med samma månad i fjol då 76 personer varslades. Trots att det är en ökning ligger varslen fortfarande på låga nivåer.

Hög arbetslöshet bland utrikes födda
Fortfarande är arbetslösheten bland utrikes födda betydligt högre än för de inrikes födda. Nära en fjärdedel av den registerbaserade arbetskraften, eller 22,5 procent, saknar arbete. Det kan jämföras med 4,2 procent för inrikes födda.


Kort om arbetsmarknaden för Västerbottens län, september
Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 7 845 personer (7 933) varav 945 inom etablering (821).
  • 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,0).* Sammanlagt 1 556 personer (1 797) varav 193 inom etablering (158).
  • 4 099 personer var öppet arbetslösa (4 205) varav 696 inom etablering (635).
  • 3 746 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 728) varav 249 inom etablering (186).
  • 721 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (717) varav 41 inom etablering (35).
  • 1 184 personer fick arbete (1 181) varav 23 inom etablering (29).
  • 101 personer varslades om uppsägning (76).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.


Månadsstatistiken för oktober publiceras den 13 november kl. 8:00.


Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning


För kommentarer: Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten, 010-486 58 85
För information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43
Följ oss på Twitter: @PressAf