Arbetslösheten sjunker – även bland unga och långtidsarbetslösa

Svensk ekonomi och arbetsmarknad står emot den svaga konjunkturen i omvärlden, och Västerbotten är inget undantag. I maj sjönk arbetslösheten i länet till 7,6 procent, vilket är lägre än i riket och avsevärt lägre än förväntat.

Antalet inskrivna på länets Arbetsförmedlingar var i slutet av maj 9 827 personer. Det är 348 färre än året innan, och över 700 färre än i april i år. Den öppna arbets­lösheten låg på 3,5 procent, och 4,2 procent deltog i program med aktivitetsstöd. Även antalet personer som varit utan arbete en längre tid minskar.

– Arbetslösheten har minskat under våren och arbetsgivarna signalerar att arbetsmarknaden kommer att förbli stabil även i höst, säger Anna Viklund, arbetsförmedlingschef i Skellefteå.

Mer än en av tre nyinskrivna under 25
573 personer skrev in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i länet i maj, varav 37 procent var unga 18-24 år. Men ungas tid i arbetslöshet är ofta kort och antalet arbetslösa ungdomar sjunker. I maj var 2 627 personer 18-24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 220 jämfört med maj 2012. Nära 600 arbetstillfällen tillsattes med personer ut denna grupp.

Totalt fick drygt 1 900 personer jobb i maj. Det är 131 färre än året innan, och i paritet med förväntningarna.

Över 1 300 lediga arbeten till Arbetsförmedlingen, drygt 50 fler än året före. 184 personer varslades om uppsägning, vilket kan jämföras med 37 personer under samma period i fjol.

Kort om maj 2013
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.

  • 1 963 personer fick arbete (2 094)
  • 1 342 lediga jobb anmäldes (1 286)
  • 9 827 personer, 16-64 år, var inskrivna och utan arbete (10 175)
  • 2 327 ungdomar, 18-24 år, var inskrivna och utan arbete (2 847)
  • 573 anmälde sig som arbetslösa (553)
  • 184 varslades om uppsägning (37)
  • 7,6 procent 16-64 år var arbetslösa (7,9)
  • 15,9 procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa (17,3)

Nästa pressmeddelande om Arbetsförmedlingens månadsstatistik
kommer 9 augusti.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
www.scb.se/aku

För kommentarer: Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västerbotten, 010-487 09 44, 070-371 19 90
Ytterligare information: Bo Gustavsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 15 87, 076-117 79 70
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43, 072-518 70 70