Fortsatt positiv utveckling i Västerbotten

Västerbotten har fortfarande en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Arbetslösheten i länet minskade med en procentenhet för augusti månad jämfört med samma period  i fjol, det är en av de största minskningarna i landet. Det är enbart Norrbotten och Kronoberg som har större minskningar än Västerbotten.

-Vi ser att vi på nästan alla fronter har en minskad arbetslöshet säger Anders Hahlin ,arbetsförmedlingschef. Vi ser minskad ungdomsarbetslöshet, minskningar bland långtidsarbetslösa och bland personer med funktionsnedsättningar. Vi ser även en marginell ökning av antalet nyanmälda lediga arbeten hos Arbetsförmedlingen.

Under augusti anmäldes det in 1 173 lediga platser i Västerbottens län, under 2013 var det 1 162 stycken. Det är främst inom två sektorer som dessa arbeten har anmälts; vård och omsorg och finansiella- och företagstjänster. Det är 24 procent respektive 23 procent av alla nyanmälda arbeten under augusti månad.

Minskad ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten har minskat i länet med 2.8 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Nu ligger ungdomsarbetslösheten på 15,8 procent jämfört med 18.6 procent under samma period 2013.

Det är främst bland unga kvinnor som ungdomsarbetslösheten minskar. I den gruppen har ungdomsarbetslösheten minskat med 4,2 procentenheter jämfört med augusti 2013, minskningen bland män är 1,5 procentenheter. Totalt är 1 000 unga kvinnor arbetslösa i Västerbotten och 1 803 unga män är arbetslösa. 
 
Antalet varsel fortfarande en osäkerhet.

Varslen i länet uppgick i augusti till 66 personer, motsvarande siffra för fjolåret var 22 personer. Totalt under året har 692 personer varslats i Västerbotten. Vid samma period i fjol var det 741 personer. Det är en minskning i varslen med knappa 7 procent fram till augustis utgång.

‑Det är ännu något färre varsel i länet jämfört med samma tidpunkt i fjol säger Anders Hahlin. Men vi vet att det finns några större företag som planerar för varsel under 2014 vilket kan ge att vi utgången av 2014 har fler varsel än under 2013.

Positiv utveckling för nästan alla kommuner

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet som helhet. Den största procentuella förändringen har skett i Åsele som minskat arbetslösheten med 2,3 procentenheter, från 10,6 procent 2013 till 8,3 procent 2014. Däremot är förändringen i antal personer enbart 35 personen jämfört med samma tidpunkt i fjol.

De största minskningarna i antal avseende arbetslöshet har skett i Umeå och Skellefteå. Där är minskningen 527 respektive 338 personer jämfört med samma tidpunkt ifjol.

Två kommuner redovisade en ökning av arbetslösheten, det är Bjurholm och Dorotea. Totalt ökade arbetslösheten i dessa två kommuner med 22 personer. Vilket är en marginel ökning i antal, men en ökning som får stort procentuellt genomslag.

För kommentarer: Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västerbottens län, 010-486 37 76
Ytterligare information: Bo Gustavsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 15 87
Presskontakt: Johan Sjödin, press- och informationsansvarig, 010-488 46 09

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar