Nya jobb skapas med projektet Jobbsökarna

Den största jobbtillväxten sker i små och mellanstora företag, men många företagare vittnar om svårigheter att hitta den rätta kompetensen och avsätta tid till rekryteringar. Projektet Jobbsökarna har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt för att både hitta och tillsätta dolda jobb i länet. Nu förlängs det och sprids till fler regioner.

Jobbsökarna är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna där en särskild arbetsförmedlare jobbar uppsökande mot Företagarnas medlemmar för att hitta vakanser och hjälpa till att tillsätta dem. Projektet har sedan i maj 2013 pågått i sex regioner i landet, bland annat i Västerbotten och Norrbotten. Nu förlängs samarbetet och framgångskonceptet exporteras till resten av riket.

– Vi har testat det här arbetssättet i drygt tio månader och det har visat sig vara mycket framgångsrikt. I Västerbottens län är över 100 jobb tillsatta genom projektet och ännu fler vakanser har hittats, säger Torbjörn Halvardsson, regionchef för Företagarna.

För små företag kan det vara svårt att avsätta tid till en rekrytering och dessutom svårt att hitta den rätta kompetensen. I höstas uppgav en fjärdedel av länets arbetsgivare till Arbetsförmedlingen att de upplevt rekryteringsproblem, vilket i sin tur skapar hinder för tillväxt.

– Arbetsförmedlingen har verktyg som underlättar för arbetsgivare att anställa, men kännedomen om den service de kan få måste öka. Projektet Jobbsökarna ger oss bättre kunskap om hur vi kan specialisera den servicen mot mindre företag. Nu jobbar vi för att plocka in erfarenheterna från projektet till ordinarie verksamhet, säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i Västerbotten och Norrbotten.

För kommentarer:
Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i Västerbottens och Norrbottens län, 070-543 95 06
Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna Västerbotten, 070-341 05 95

Presskontakt:
Eva Antonsson, press- och informationsansvarig Arbetsförmedlingen, 010-488 23 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera