Allt färre unga är arbetslösa

Västernorrlands arbetsmarknad är fortsatt stark och det gynnar särskilt länets ungdomar. I slutet av september var ungdomsarbetslösheten 15,4 procent vilket innebär en minskning med 17 procent jämfört med för ett år sedan.

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit stadigt sedan den nådde sin topp 2011. För att hitta en lägre siffra än den senaste får man gå så långt tillbaka som till 2008. 

Det är tillfredsställande att ta del av den senaste statistiken där vi ser att förbättringen i länet går betydlig snabbare än för riket som helhet. Det är också ett kvitto på att vi utvecklat goda samarbetsformer med kommuner och näringsliv i länet, säger Per Renström, arbetsförmedlingschef och talesperson för Västernorrland.

Ungdomsarbetslösheten sjunker i länets samtliga kommuner. En av de kommuner där förbättringen är som störst är Sollefteå där man i slutet av september hade drygt 20 procent färre inskrivna arbetslösa ungdomar än för ett år sedan.
– Vi har ett mycket bra samarbete med skolan där vi bland annat samtalar med eleverna om vikten av att slutföra sina gymnasiestudier. Detta har gjort att ungdomarna är mer medvetna om förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden och därmed kan de göra val som leder till jobb redan i skolåldern, säger Laila Öhrling, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Sollefteå.

God arbetsmarknad men det finns utmaningar

I slutet av september bestod den totala arbetslösheten i länet av 10 134 personer vilket motsvarar 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Den totala arbetslösheten i riket låg vid samma tidpunkt på 7,5 procent.
Västernorrland har landets sjätte högsta arbetslöshet och tillhör en del av landet som har strukturella utmaningar. 
– Utmaningarna består av en arbetsmarknad som är fortfarande kraftigt beroende av en stark exportefterfrågan samtidigt som länet har en relativt liten tjänstesektor. Tjänstesektorn är den del av ekonomin som har haft den starkaste sysselsättningsutvecklingen under de senaste åren, säger Martin Gandal, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Stora skillnader mellan länets kommuner

Länets högsta arbetslöshet hittas i Härnösand med 11,3 procent. Härnösand har även den högsta arbetslösheten bland utrikes födda med 48,6 procent. I Timrå hittas länets lägsta arbetslöshet, 6,7 procent.
– Härnösand har ett stort inslag av offentliga tjänster i sysselsättningen och för dessa är det oftast krav på gymnasial eller eftergymnasial utbildning.
Detta och det faktum att en relativt stor del av de utrikesfödda saknar gymnasieutbildning bidrar till att arbetslösheten i Härnösand är så pass mycket högre än i Timrå, säger Per Renström.

Personer berörda av varsel

I september månad varslades 40 personer i länet om uppsägning vilket är mer än en halvering jämfört med september 2015. Detta är under genomsnittet från tidigare månader som tydliggör att konjunkturen är stark och att kapacitetsutnyttjandet hos arbetsgivarna ökar.

Kort om september månad 2016, Västernorrlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)       
  •  8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8)*
  •  15,2 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (17,5)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 134 personer (10 650)
  •  1 022 personer fick arbete (1 046)
  •  820 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (865)
  •  40 personer varslades om uppsägning (88)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år       

För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486 88 64
För information: Martin Gandal, analytiker, 010-486 04 44
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Det är ett kvitto på att vi utvecklat goda samarbetsformer med kommuner och näringsliv i länet
Per Renström