Allt ljusare för ungdomarna

Arbetslösheten bland länets ungdomar är hög, om man jämför med övriga län, men den sjunker stadigt. Jämfört med för ett år sedan har ungdomsarbetslösheten sjunkit med 13 procent och med det är Västernorrland tillsammans med Södermanland bäst i landet.

Ungdomsarbetslösheten är lägre i samtliga länets kommuner jämfört med för ett år sedan. Största förbättringen hittas i Timrå, -6,1 procentenheter. Lägst är ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsvik, 16,6 procent.

För länet som helhet sjönk ungdomsarbetslösheten till 17,6 procent att jämföra med rikets 12,9 procent.

Vi är ett av de län som har högst andel arbetslösa ungdomar men det är tillfredsställande att se att vi rör oss åt rätt håll, dessutom i en takt som är betydligt snabbare än snittet för riket. Frågan är högt prioriterad och vi har ett antal olika åtgärder som ger effekt. Exempel på det är ungdomsmässor och intesifierat arbete med arbetsgivarna säger Per Renström, chef för Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik.

Inskrivna arbetslösa

I slutet av april bestod den totala arbetslösheten i länet av 10 773 personer vilket motsvarar 9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär en minskning med 7 procent jämfört med april 2014.
Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå där 12,1 procent av den registerbaserade arbetskraften var inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen i april. Lägst var arbetslösheten i Örnsköldsvik med 7,6 procent, vilket även understiger riksgenomsnittets 7,7 procent.

Arbetslösheten har minskat i alla länets kommuner utom Härnösand, där den ökat med nära 10 procent, eller 112 personer, sedan april 2014. Bäst utveckling har Örnsköldsvik haft och här har antalet arbetslösa minskat med 320 personer, eller 13 procent.

Fick arbete

I april påbörjade 1 444 arbetssökande någon form av arbete. Detta kan jämföras med samma månad 2014 då antalet var 1 569, och motsvarar en minskning på 8 procent.

Av de 1 444 personer som fick arbete under månaden var 368 ungdomar.

Personer berörda av varsel

I april månad varslades 287 personer i länet om uppsägning, vilket kan jämföras med 43 personer under april 2014. Majoriteten av de varslade, eller 79 procent, arbetar inom tillverkningsindustrin.

  
Kort om april månad 2015, Västernorrlands län   (Inom parentes anges motsvarande siffror för april månad 2014)       
  • 9,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9,7)*
  • 17,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (20,7)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 800 personer (11 600)
  • 1 450 personer fick arbete (1 600)
  • 500 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (600)
  • 2 000 nya lediga platser anmäldes (1 500)
  • 300 personer varslades om uppsägning (40)
 *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486 88 64
För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt:
Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43

Prenumerera

Citat

Ungdomsarbetslösheten sjunker betydligt snabbare i Västernorrland än genomsnittet för riket
Per Renström