Allt tydligare tudelning på arbetsmarknaden

Arbetslösheten för utrikes födda personer är betydligt högre än för de svenskfödda. I denna grupp omfattar arbetslösheten över en tredjedel av den registerbaserade arbetskraften, eller 35,1 procent, vilket kan jämföras med 6,7 procent för svenskfödda.

Samtliga kommuner i länet uppvisar en högre arbetslöshet för utrikes födda än genomsnittet för gruppen i riket som i januari låg på 21,5 procent. Länets högsta siffra hittas i Härnösand där nästan varannan utrikesfödd är inskriven som arbetssökande.
– Bland de utrikesfödda finns en mängd personer med eftertraktade kompetenser. För att ta hand om dem införs nu bland annat ett antal snabbspår där vi på Arbetsförmedlingen tar fram konkreta förslag för att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden, säger Per Renström, arbetsförmedlingschef och talesperson för Västernorrland.

Fick arbete

I januari påbörjade 1 021 arbetssökande någon form av arbete. Detta kan jämföras med samma månad 2015 då antalet var 1 168, och motsvarar en minskning på 13 procent.
Under 2015 har antalet som lämnat arbetslöshet för arbete minskat varje månad jämfört med samma månad 2014.
Detta är en indikation på att allt fler av de som finns inskrivna som arbetssökande står längre från arbetsmarknaden. Trenden med att färre sökande lämnar arbetslösheten för jobb började under våren 2014 och har fortsatt under 2015 säger Agneta Tjernström, utredare vid Arbetsförmedlingen.

Inskrivna arbetslösa

I slutet av januari bestod den totala arbetslösheten i länet av 11 552 personer vilket motsvarar 9,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär en oförändrad nivå jämfört med januari 2015.
Länets högsta arbetslöshet hittas i Härnösand och Sollefteå där 12,6 respektive 12,4 procent var inskrivna som arbetslösa i januari. Lägst var arbetslösheten i Örnsköldsvik tätt följt av Sundsvall med 8,6 procent respektive 8,8 procent.

Bland länets ungdomar mellan 18-24 år var motsvarande siffra 2 441 personer, vilket omfattar 18 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Motsvarande andel för riket totalt är 13 procent.
Jämfört med januari 2015 har antalet arbetslösa minskat med 12 procent i ungdomsgruppen i länet. Arbetslösheten har alltså minskat betydligt snabbare bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa.

Tider i arbetslöshet

I januari var det 4 167 personer, eller 36 procent av de arbetssökande som varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket kan jämföras med riksgenomsnittets 38 procent.

Personer berörda av varsel

I januari månad varslades 186 personer i länet om uppsägning, varav nära 90 procent av dessa arbetar i tillverkningsindustrin. Under januari 2015 varslades 69 personer.

 

Kort om januari månad 2016, Västernorrlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för januari månad 2015)
  • 9,7 procent var inskrivna som arbetslösa (9,7)*
  • 17,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,9)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 500 personer (11 500)
  • 1 000 personer fick arbete (1 150)
  • 750 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (900)
  • 2 700 nya lediga platser anmäldes (2 600)
  • 190 personer varslades om uppsägning (70)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486  88 64

För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87

 Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bland de utrikesfödda finns en mängd personer med eftertraktade kompetenser
Per Renström