Arbetsmarknadens utveckling i Västernorrland - vad tror företagen?

Arbetsförmedlingen presenterar en prognos om arbetsmarknadsutsikterna i länet för resterande del 2013 och nästa år.

  • Vilken arbetslöshet räknar vi med i länet?
  • Hur utvecklas sysselsättningen?
  • Vilka branscher väntas brist/överskott inom?
  • Vilka är utmaningarna på arbetsmarknaden?

– Prognosen är ett viktigt instrument för att planera vår verksamhet och veta vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som bäst ska leda till arbete för våra arbetssökande säger Marie-Louise Ek, arbetsförmedlingschef i Sundsvall. Vi fokuserar på hur efterfrågan av arbetskraft kommer att se ut, och det vet företagen bäst, därför har vi intervjuat ett stort antal företag om deras syn på framtiden. Vi gör också en bedömning av hur sysselsättningen kommer att utvecklas, vilket är nog så viktigt med tanke på generationsväxlingen.

Tid:
Tisdag den 11 juni klockan 10.00

Plats: Arbetsförmedlingen, Badhusparken 1, Sundsvall
Lokal: Grupprum 24

Du möter:
Agneta Tjernström, Arbetsmarknadsanalytiker

Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef i Sundsvall

För information: Agneta Tjernström, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-487   03 87
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera