Historiskt låg arbetslöshet i Örnsköldsvik

Februari månad blev historisk då Örnsköldsviks kommun hade en arbetslöshet som var lägre än genomsnittet för riket. Jämfört med övriga kommuner i länet är det lägst arbetslöshet i Örnsköldsvik och man uppvisade även den största förbättringen jämfört med för ett år sedan.

Precis som länet som helhet har Örnsköldsvik under flertalet år haft en arbetslöshet som legat betydligt över riksgenomsnittet. Under 2014 minskade dock arbetslösheten märkbart fortare i Örnsköldsvik än i såväl länet som riket, och från och med februari har kommunen alltså en lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet.

– Att vi nu har lägre arbetslöshet än snittet för riket känns fantastiskt bra. Den största framgångsfaktorn är samarbetet med regionens arbetsgivare, det är ju hos dem de lediga jobben finns säger Per Renström, Arbetsförmedlingschef i Örnsköldsvik.

I länet som helhet sjönk arbetslösheten i februari till 9,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, en förbättring om 0,8 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I riket sjönk arbetslösheten med 0,4 procentenheter till 8,1 procent.
Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå där 13,1 procent av den registerbaserade arbetskraften var inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen i februari.
Arbetslösheten minskade i alla kommuner utom Härnösand där den ökade med 0,5 procentenheter jämfört med februari 2014. Bäst utveckling hade Örnsköldsvik och här minskade arbetslösheten med 1,6 procentenheter, eller nästan 500 personer.

Arbetslösa ungdomar

Bland länets ungdomar mellan 18-24 år var 2 662 personer inskrivna som arbetssökande, vilket motsvarar 19,3 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Motsvarande andel för riket totalt är 14,3 procent.
Jämfört med februari 2014 har antalet arbetslösa ungdomsgruppen i länet minskat med 547 personer. Ungdomsarbetslösheten sjönk i samtliga länets kommuner förutom Ånge där den ökade med 0,6 procentenheter. Största förbättringen hittas i Sollfteå, -5,4 procentenheter, eller 79 personer, jämfört med för ett år sedan. Lägst var ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsvik, 17,0 procent.

Få varslade i februari

I februari månad varslades endast 19 personer i länet om uppsägning. Detta är det lägsta antalet sedan juli 2012, då varslen omfattade 6 personer. Varselnivåerna har de senaste åren varit historiskt låga och betydligt under varselvågen 2009. Under helåret 2009 hade länet i genomsnitt över 300 varslade personer per månad.

  
Kort om februari månad 2015, Västernorrlands län   (Inom parentes anges motsvarande siffror för februari månad 2014)       
  • 9,6 procent var inskrivna som arbetslösa (10,5)*
  • 19,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (22,7)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 500 personer (12 600)
  • 1 000 personer fick arbete (1 400)
  • 600 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (670)
  • 1 900 nya lediga platser anmäldes (2 000)
  • 20 personer varslades om uppsägning (30)
 *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486 88 64
För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt:
Lotta Edman Rgnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Prenumerera

Citat

Den största framgångsfaktorn är samarbetet med regionens arbetsgivare
Per Renström