Konferens om migration och hälsa

Den 10 september 2014 arrangerar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting en konferens med fokus på hur hälsofrågor påverkar etableringsprocessen.

Konferensen syfte är att utveckla samverkan kring hälsofrågorna i etableringen av nyanlända invandrare. Den vänder sig till chefer, politiker och sakområdesansvariga inom myndigheter, kommuner och landsting i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Gävleborgs län.

– En viktig förutsättning för att skapa en framgångsrik etableringsprocess är hälsa. Myndigheter, kommuner och landsting ansvarar för olika insatser inom etableringen och bär ett gemensamt ansvar för att processen ska fungera så effektivt som möjligt för den enskilde individen säger Cornelia Gunnersen från Arbetsförmedlingen.

Inledningstalare är Landshövding Bo Källström. Under dagen föreläser bland andra Per-Olof Östergren, överläkare och professor vid Lunds universitet och Eva Oscarsson, läkare vid Landstinget i Västernorrland.
Komplett program för konferensen finns i bifogad inbjudan.

Press och media är välkomna att besöka konferensen.

Dag: 10 september

Tid: 10-16

Plats: Quality Hotel Sundsvall

För ytterligare information:
 Cornelia Gunnersen, Arbetsförmedlingen, 010-486 35 73
 Runa Ödlund, Länsstyrelsen Västernorrland, 070-294 55 64
 Cecilia Unge, SKL, 08-482 76 27
Presskontakt:

Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera