Kort om arbetsmarknaden i Västernorrlands län, juli 2018

 

 

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 9 017 personer (9 806) varav 1 204 inom etablering (1 829).
  • 10,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,1).* Sammanlagt 1 208 personer (1 417) varav 207 inom etablering (382).
  • 4 990 personer var öppet arbetslösa (5 102).
  • 4 027 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 704)
  • 631 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (592).
  • 896 personer fick arbete (823).
  • 92 personer varslades om uppsägning (49).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti månad publiceras 12/9 kl. 06:00

För fakta: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44

Presskontakt: 010-486 10 00

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se