Sjunkande arbetslöshet i länet och i Timrå går det bäst

I länet som helhet sjönk arbetslösheten i juli ungefär i samma takt som snittet för riket. I Timrå går det betydligt snabbare och i slutet av juli hade man inte bara länets lägsta arbetslöshet, den var även väl under genomsnittet för hela landet.

I slutet av juli var 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i länet arbetssökande vilket är knappt 1 procentenhet högre än snittet för riket. Noteringen i Timrå för juli månad hamnar på 6,9 procent och en så låg siffra har arbetsförmedlingschefen i Timrå aldrig upplevt.
– Mycket glädjande! Jag ser detta som ett kvitto på att vi har goda interna rutiner och bra samarbetsformer mellan Arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och Timrå kommun. Sedan har vi ett projekt, Ung Framtid, igång som fångar upp många arbetslösa ungdomar så sammantaget ser det väldigt ljust ut här i Timrå säger Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef och talesperson för Västernorrland.

Inskrivna arbetssökande

I slutet av juli bestod den totala arbetslösheten i länet av cirka 9 600 personer vilket motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär en minskning med fyra procent jämfört med juli 2015. Den totala arbetslösheten i riket totalt omfattade 349 550 personer vilket motsvarar 7,3 procent av den registerbaserade arbetskraften.
Länets högsta arbetslöshet hittas i Härnösand där 10,8 procent var inskrivna som arbetslösa. Lägst var arbetslösheten i Timrå kommun med 6,9 procent. I Timrå återfinns även den enskilt största förbättringen, -1,6 procentenheter, eller 156 personer, jämfört med för ett år sedan.

Bland länets ungdomar mellan 18-24 år var 1 830 personer registrerade som arbetssökande vilket omfattar 14 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Motsvarande andel för riket totalt är 11,1 procent. Jämfört med juli 2015 har antalet arbetslösa minskat med drygt 17 procent i ungdomsgruppen i länet. Arbetslösheten har alltså minskat betydligt snabbare bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa.

Öppet arbetslösa

I slutet av juli månad fanns 4 951 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 5 077 som var motsvarande antal för juli 2015.

Utöver de 4951 öppet arbetslösa fanns ytterligare 4 681 arbetssökande i program med aktivitetsstöd.

Personer berörda av varsel

I juli månad varslades 89 personer i länet om uppsägning. Under juli 2015 varslades 45 personer. Trots ökningen från förra året ligger antalet varslade alltjämt på mycket låga nivåer.

Kort om juli månad 2016, Västernorrlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för juli månad 2015)       
  •  8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5)*
  •  14 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,5)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 600 personer (10 000)
  •  850 personer fick arbete (950)
  •  700 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (600)
  •  90 personer varslades om uppsägning (50)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år       

För kommentarer: Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef,   010-487 20 50
För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sammantaget ser det väldigt ljust ut här i Timrå
Mikael Eriksson