Språket inget hinder på väg mot ett jobb

I Sundsvall genomför man en pilotutbildning, ”Lager – och terminalarbetare med truckutbildning”, vilken riktar sig till personer som ingår i etableringsuppdraget. Utbildningen kombineras med Svenska För Invandrare, SFI samt Yrkesspråk vilket gör att deltagarna fortare kommer ut i jobb.

Det övergripande målet med utbildningen är att bli anställningsbar i aktuell bransch efter godkänd arbetsmarknadsutbildning. Andra mål är att utvecklats i det svenska språket och bli mer kommunikativ. Utbildningens längd är individuell och speciellt anpassad för utrikesfödda som är inskrivna i etableringsreformen.

– Vi ser många vinster med den här formen av utbildning. Man tjänar 2-3 år och kommer fortare ut i jobb. Andra vinster som man direkt har sett i denna utbildning är att man får ett bättre självförtroende och faktiskt vågar ta kontakt med arbetsgivare säger Anneli Holmberg vid Arbetsförmedlingen i Sundsvall.

Upprinnelsen till denna utbildning är att man från Arbetsförmedlingens sida länge har efterfrågat utbildning där språket inte ska vara ett hinder. Här kombineras SFI studier med yrkesspråk samtidigt som man genomför en arbetsmarknadsutbildning vilket sammantaget kortar vägen till ett jobb och etablering både i samhället och yrkeslivet.

– En stor fördel är att man lär sig svensk arbetskultur genom den praktik som ingår i utbildningen, något som är nog så viktigt för att få ett arbete i det nya hemlandet Sverige säger Anneli Holmberg

Vi vill gärna berätta mer om denna utbildning och de resultat som hittills uppnåtts. Därför inbjuder vi till en pressträff där lärare, deltagare och representanter från Arbetsförmedlingen finns tillgängliga för intervjuer.

Datum:       20 juni

Tid:             kl 13.00

Plats:          Yrkesakademin, Gärdevägen 3 i Sundsvall

För kommentarer:
Anneli Holmberg, 010-487 98 19
Pär Johansson 010-486 52 54
Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera